КЛИНИКА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ

Управник: Проф. др Александар Н. Нешковић

Главна сестра: ВМС Добрила Милосављевић

 

Служба нефрологије 

 

Начелник: Асс. др сц. мед. Тамара Јемцов

Главна сестра: ВМС Зорица Обрић

 

Служба нефрологије Клинике за интерну медицину као засебна организациона јединица постоји од 2002. године и састоји се од 3 одељења. Стационарна одељења располажу са 16 постеља, од чега су 4 за полуинтензивну негу. У оквиру одељења се врши дијагностика, лечење и збрињавање свих патолошких стања из области нефрологије, уз коришћење свих савремених дијагностичких метода, укључујући и биопсију бубрега. 

У оквиру одељења дијализе, постоје два одсека. Одсек за перитонеумску дијализу, у оквиру кога се врши контрола и надзор болесника који су укључени у програм кућне перитонеумске дијализе, као и обука болесника и чланова њихових породица за овај вид лечења. У одсеку за хемодијализу, у коме постоји 19 апарата за хронични програм хемодијализе, дијализира се 97 болесника. У оквиру дневне болнице обављају се дијагностичке и терапијске процедуре које се не могу обављати у јединицама примарне и секундарне здравствене заштите, корекција анемије трансфузијама крви и стимулаторима еритропоезе, као и парентерална терапија гвожђем.    

 

1. Одељење клиничке нефрологије

Шеф одељења: Мр сц. мед. Веселинка Ђурковић

Главна сестра: ВМС Тања Милић Јаковљевић  

 

2. Одељење угрентне нефрологије

Шеф одељења: Др Родољуб Марковић

Главна сестра: МС Соња Миленовић

 

3. Одељење дијализе 

Шеф одељења: Прим. др Љиљана Сурић-Ламбић

Главна сестра: ВМС Маја Дражета