КЛИНИКА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ

Управник: Проф. др Александар Н. Нешковић

Главна сестра: ВМС Добрила Милосављевић

 

Служба неурологије

 • Одељење интензивне терапије
  Шеф одељења Прим.др Весна Вулетин Лекић
  ВД главна сестра Јакубовић Сенка
 • Одсек за мождани удар
  Шеф одсека др Петровић Жарко
  ВД надзорна сестра одсека Марина Милошевић
 • Одсек хитне пријемне амбуланте са дневном болницом
  Шеф одсека др Велибор Уљаревић
  Надзорна сестра одсека ВМЦ Невенка Мићуновић
 • Одељење клиничке неурологије
  Шеф одељења др Љиљана Стошић
  Главна сестра Верица Петровић
 • Одсек за функционална испитивања
  Шеф одсека др Ненад Миљковић
  Надзорна сестра Марија Јанковић

 

Начелник: Др сц. мед. Драгослава Јовановић

Главна сестра: ВМС Марина Вељановић

 

Служба неурологије КБЦ Земун је формирана 01. 12. 2004. године. 

 

У структури службе постоје одељења интензивне неге, у чијем склопу је одсек за мождани удар који броји 6 постеља и Одељење клиничке неурологије које броји 26 посеља у чијем склопу је одсек за функционалну дијагностику и одсек хитне пријемне амбуланте са дневном болницом која има 3 постеље. 

У оквиру одсека за функционалну дијагностику раде ЕЕГ кабинет, ЕМНГ кабинет, ЕП, ЦД МАВ, ТЦД.

У октобру 2013. године служба неурологије је званично добила одобрење од стране Министарства здравља за примену тромболитичке терапије код акутно насталог можданог удара.

Служба неурологије броји 9 специјалиста, једног специјализанта и једног клиничког лекара. Рад је организован по систему рада интернистичких грана, пријемна/непријемна дежурства наизменично, рад хитне амбуланте, прегледи заказаних пацијената у поликлиници у две смене, дијагностичке процедуре чији се рад одвија у две смене (ЕЕГ, ЕМНГ, ЕП, ДЦ, МАВ и ТЦД) и консултативни прегледи.

На месечном нивоу у поликлиници се оствари око 950 – 1000 специјалистичких неуролошких прегледа, а дијагностичких процедура ЕЕГ око 160, ЕМНГ 90 – 120, ЦД МАВ око 250, ТЦД око 10, ЕП ооко 50. У хитној амбуланти месечно се оствари просечно око 850 – 900 прегледа.