СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

В.Д.Начелник службе: Зорица Јововић, дипл.економистаОдељење рачуноводства

Шеф одељења рачуноводства: Весна Чабриновић

 

Одсек књиговодства

Шеф одсека књиговодства: Јованка Булован

 

Одсек финансијске оперативе

Шеф одсека финансијске оперативе: Јелена АврамовскиОдељење плана,статистике и фактурисања

Шеф одељења плана,статистике и фактурисања: Љиљана Домазет

 

Одсек плана и статистике

Шеф одсека плана и статистике:Нада Величковић

 

Одсек фактурисања

Шеф одсека фактурисања: Јелка Самарџија