СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ВД Начелник службе: Анђелка Михајловић, дипл.економиста

  • Одељење рачуноводства
  • Одељење плана, статистике и фактурисања

 

ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА

Шеф рачуноводства: Весна Чабриновић

  • Одсек књиговодства 
  • Одсек финансијске оперативе

 

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА, СТАТИСТИКЕ И ФАКТУРИСАЊА

Шеф одељења плана,статистике и фактурисања: Љиљана Домазет

  • Одсек фактурисања
  • Одсек плана и статистике