МИСИЈА

Клиничко болнички центар Земун је јавни сервис који свакодневно сваком пацијенту пружа благовремену,квалитетну и савремену мултидисциплинарну услугу поштујући етику и водиче добре праксе.Мисија наше болнице је да се побољша здравље наше заједнице, постављењем нових стандарда,квалитета услуга за све људе у дијагностици и лечењу као и да подржи даље образовање, усавршавање, напредовање и истраживање узрока и лечења. 

 

ВИЗИЈА

Да нас препознате као центар који је савремен,квалитетан и поверљив партнер у лечењу и унапређењу националног здравља.Ми смо мотивисани за сталним унапређењем и иновацијама као и да се сваком пацијенту обезбеди најбоља могућа нега.Желимо да изградимо трајне односе пуне поверења између пацијената и лекара,како би обезбедили најбољи могући третман свих пацијената.