• Kliničko bolnički centar "Zemun"

    KBC "Zemun" obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou, odnosno visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost.

  • Kliničko bolnički centar "Zemun"

    KBC "Zemun" obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou, odnosno visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost.

  • Kliničko bolnički centar "Zemun"

    KBC "Zemun" obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou, odnosno visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost.

Nastavne baze

KBC Zemun je sedište tri nastavne baze Medicinskog fakulteta Unverziteta u Beogradu, Katedre Hirurgije sa anesteziologijom, Interne medicine i ORL sa MFH. Saznajte više

„Materia Medica“

Časopis „Materia Medica“ je nastao 1985. godine. Saznajte više

Kontinuirana medicinska edukacija

Kontinuiranu edukaciju u KBC Zemun organizuje i sprovodi Centar za kontinuiranu edukaciju koji je formiran 2008. godine. Saznajte više

Lokacija

Linkovi

 
 
 

Vesti

Ko su ljudi koji se u bolnicama vode kao NN lica?

Šta im je potrebnije od leka? Koliko njih je preživelo zahvaljujući tome što su zimu proveli u bolnici?
SAZNAJTE VIŠE

Odeljenje za vantelesnu oplodnju u KBC „Zemun“

Nikodijević je kazao i da zemunska bolnica ima dovoljno kapaciteta i kadra da u njoj može da se uvede prvo odeljenje za vantelesnu oplodnju od svih beogradskih kliničkih centara.
Saznajte više