Časopis „Materia Medica“ je nastao 1985. godine u toku proslave dva veka postojanja bolnice.

Časopis „Materia Medica“ je nastao 1985. godine u toku proslave dva veka postojanja bolnice. Bio je to nastavak postojanja dotadašnjeg Bolničkog Glasnika čiji je urednik bio Stevan Dunđerović i koji je izlazio od sredine 70-tih godina 20. veka.

Časopisu „Materia Medica“ je ime dao dr Radomir Davidović, a naslovna strana je preuzeta od Gastrohepatološkog arhiva u plavo-srebrnom dizajnu koji je zadržan devet godina.

1993. godine urednik postaje T. Dunđerović, a godinu dana ranije tehnički urednik postaje Grigorije Stanojević. Promenjena je naslovna strana i „Materia Medica“ dobija u pozadini plavu boju sa belim grbom bolnice u sredini. Iste godine se formiraju i rubrike: stručni radovi, prikazi slučajeva i revijalni članci.

1996. godine, radi internacionalizacije uvodi se dvojezično izdanje časopisa. 1997. godine urednik časopisa postaje Velibor Stanojević, tradicionalista koji je u grafičkom domenu nastavio delo svog oca Grigorija. Dr Teodor Dunđerović je predano, vredno sa najvećom ljubavlju uređivao časopis do svoje smrti 2005. godine.

Od 2005. godine urednik časopisa postaje dr sc. med. Sanja Milenković, naučni saradnik koja uz ekipu entuzijasta, pre svega dr Ljiljanje Vučković Dekić i Prof. dr Biljane Putniković kreće da uvodi časopis u sferu savremenog izdavaštva naučnih publikacija. Povećava se broj svezaka po godištu, i to 2005. godine, dve sveske i od tada po četiri sveske po godištu. Uvode se internacionalni i domaći Uređivački odbori i časopis se indeksira u domaćoj bazi podataka „Biomedicina Serbica“.

Od 1. januara 2011. godine „Materia Medica“ prelazi na e-Ur: Elektronsko uređivanje časopisa, sistem za onlajn uređivanje i objavljivanje časopisa pripremljen u Centru za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON). Izgrađen je na temelju platforme Open Journal Systems (OJS), koja je kao softver otvorenog koda razvijena pod okriljem projekta Public Knowledge Project pod licencom GNU – General Public License. Sva godišta od 2002. godine su implementirana u sistem. (Materia Medica)

Od 2012. godine časopis počinje da koristi ASEESTANT sistem za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa. Sistem omogućava integraciju radova u „Sistem unakrsnog referisanja“ (CrossRef/DOI) i prevenciju plagijarizma (CrossCheck). Obuhvata i neke ekskluzivne automatizovane funkcije namenjene kontroli kvaliteta: dodeljivanje ključnih reči na osnovu međunarodnih tezaurusa (KWASS), oblikovanje referenci u skladu s odabranim citatnim stilom (RefFormatter) i otkrivanje izostavljenih citata u tekstu rada i u popisu referenci (CiteMatcher).

Časopis „Materia Medica“ je svrstan u kategoriju M52 u grupi domaćih medicinskih časopisa za medicinske nauke.