KLINIKA ZA HIRURGIJU

Upravnik: Prof. dr Dragoš Stojanović

Glavna sestra: VSS Slađana Krstić

 

Služba neurohirurgije

Načelnik: Doc. dr Milan Spaić

Glavna sestra: VMS Vlatka Ković

 

Služba neurohirurgije kao samostalna služba postoji od 1977. godine. U službi je zaposleno 8 lekara, od čega su 5 specijalisti neurohirurgije, а 1 doktor nauka, i 27 medicinskih sestara. Služba raspolaže sa 28 bolesničkih postelja i 6 postelja u jedinici intenzivne nege koja je sastavni deo službe.

U službi neurohirurgije uspešno se sprovode procedure iz oblasti:

  • eurotraumatologije
  • spinalna neurohirurgija (cervikalne i lumbalne diskus hernije)
  • hirurgija bola, fantomski bol, trigeminus neuralgija
  • hirurgija perifernih nerava
  • onkološke neurohirurške procedure
  • operativni zahvati iz domena neurovaskularne patologije (aneurizme moždanih arterija, arteriovenske malformacije mozga i kičmene moždine)

 

Od 2008. godine u lečenju cerebrovaskularnih oboljenja – predominantno rupturiranih i nerupturiranih cerebralnih aneurizmi, primenjuje se endovaskularni tretman – embolizacija, pored već postojećih otvorenih mikrohirurških procedura. Godišnje se u proseku uradi oko 20 endovaskularnih embolizacija.

 

1. Odeljenje opšte neurohirurgije

Šef odeljenja: Prim. dr Radomir Benović

Glavna sestra: VMS Tanja Nenić Nikolić

 

2. Odeljenje intenzivne terapije

Šef odeljenja: Dr Miljan Bulatović

Glavna sestra:VMS Dragana Purić