NASTAVNA BAZA KATEDRE INTERNE MEDICINE MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

 

NASTAVNA BAZA KATEDRE HIRURGIJE SA ANESTEZIOLOGIJOM MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Nastava iz izbornog predmeta Hirurška obrada rane ( 10.semestar, 2017/2018 ), će se održati 02.04.2018.godine u 14h, odeljenje hirurgije , I sprat, javiti se Doc.dr Dejanu Stevanoviću i Ass.dr Nebojši Mitroviću. 

Ispit iz Hirurgije sa anesteziologijom će se održati 19.06.2018 godine u 9h , III sprat ,javiti se sekretarici Olgi. Indekse kao potvrdu da ćete prisustvovati ispitu možete doneti 18.juna do 14h.

 

NASTAVNA BAZA KATEDRE OTORINOLARINGOLOGIJE SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU