Болница за гинекологију и акушерство

 

Управник: Прим. др сц. мед. Томислав Стефановић

Главна сестра: ВМС Сања Шегрт

 

Болница за гинекологију и акушерство формирана је 2011. године од постојеће Службе за гинекологију и акушерство. У оквиру Болнице оформљене су три службе: Служба гинекологије, акушерства и неонатологије. 

Данас изводимо скоро цео спектар операција у области гинекологије и акушрества, од вагиналних до абдоминалних операција, од отворених до лапароскопских операција, од конзервативних операција стерилитета до радикалних операција из домена гинеколошке онкологије. Такође, Одељење патологије трудноће може да се похвали великим успесима и успешним третманом најтежих стања у трудноћи и порођају, и најширим спектром неинвазивне антенаталне дијагностике.

Болница за гинекологију и акушерство Клиничко-болничког центра Земун-Београд, данас има Службу за акушерство са 50 постеља, Службу за гинекологију са 15 и Службу за неонатологију са 56 постеља. Болница је технички веома модерно опремљена. Поседује најсавременију опрему за ултразвучну дијагностику, амниоскопију и кардиотокографију.

 

1. Служба за гинекологију (запослено 9 лекара, 1 генетичар и 11 медицинских сестара)

Начелник: Прим. др сц. мед. Игор Пљеша

Главна сестра: ВМС Марина Митровић

 

2. Служба за акушерство (запослено 10 лекара и 24 медицинске сестре)

Начелник: Мр сц. мед. Предраг Ђуровић

Главна сестра: ВМС Весна Симић

 

3. Служба за неонатологију (запослено 8 лекара и 16 медицинских сестара)

ВД Начелник: Прим.др Мирјана Раичевић Павловић

Главна сестра: ВМС Вера Јакубов