Болница за педијатрију

Управник: Прим. др Борис Ковачевић

Главна сестра: ВМС Сузана Мартиновић

Служба за стационарно лечење

Начелник: др Гордана Шћекић

Главна сестра службе: ВМС Ивана Тураковић

Амбулантно - поликлиничка служба

Начелник: др Слађана Пекмезовић

Главна сестра службе: ВМС Валентина Милошевић

Контакт тел: 011/ 261-27-23

 

У Болници за педијатрију лече се деца узраста 1 дан до 19 година. Чине је служба за стационарно лечење и амбулантно-поликлиничка служба. Служба за стационарно лечење, са укупно 40 кревета, годишње хоспитализује око 1.300 деце. У амбулантно-поликлиничкој служби годишње се прегледа око 9000 деце. 

У свакодневном раду спроводимо савремене дијагностичке и терапијске поступке који омогућавају пружање здравствене услуге високог квалитета у већини патолошких стања код деце: 

у кардиологији, осим електрокардиографије и ултразвучног прегледа срца, уведени су 24х Холтер ТА и ЕКГ мониторинг и тест оптерећењем, што обухвата комплетно неинвазивно испитивање деце са обољењима срца, 

у нефрологији, осим ултразвучног прегледа уротракта, уведено је урографско испитивање (микциона цистоуретрографија и интравенска пијелографија), 

у гастроентерологији, осим ултразвучног прегледа абдомена, уведени су ртг пасажа гастродуоденума и ендоскопске методе (гастроскопија),

у пулмологији, осим ртг дијагностике, уведени су компјутерска томографија (ЦТ), торакоцентеза, алерголошко испитивање и испитивање плућне функције (спирометрија),

у неонатологији одељење новорођенчади, са три инкубатора, једним монитором, централним кисеоником, једном инфузионом пумпом и две фотолампе за лечење хипербилирубинемије. 

У нашем раду постоји блиска сарадња са другим одељењима болнице, посебно са ОРЛ одељењем и службама радиологије и лабораторије и одлична сарадња са Институтом за здравствену заштиту мајке и детета и Универзитетском дечјом клиником.