КБЦ Земун у чијем саставу је Болница за гинекологију и акушерство нема закључених уговора са привредним друштвима „Medis Pharamа“ и „Care Direct“, нити другим привредним друштвима чији је предмет достављање података о породиљама.