Управник: Прим. др сци мед. Драгослава Јовановић
Главна сестра службе: ВМС Верица Петровић

NeurologijaСлужба неурологије КБЦ Земун је формирана 01.12. 2004. године, а 27.08.2018. године је постала Болница за неурологију. Од октобра 2013. године тадашња Служба неурологије је званично добила одобрење од стране Министарства здравља за примену тромболитичке терапије код акутно насталог можданог удара.

Болницу за неурологију чије две службе: Служба клиничке неурологије и Служба ургентне неурологије. Обе Службе укупно броје 39 постеља.

Служба клиничке неурологије је конципирана кроз 3 одељења: Одељење клиничке неурологије са 27 постеља, Одељење дневне болнице са 3 постеље и Одељење функционалне дијагностике са 3 постеље.

Одсек функционалне дијагностике је конципиран кроз 3 кабинета: ЕЕГ, ЕМНГ и ЕП,ТЦД и ЦД МАВ.
Служба ургентне неурологије је конципирана кроз 2 одељења: Одељење интензивног лечења са Одсеком за мождани удар броји 6 постеља и Одељење хитног пријема и збрињавања са 3 постеље.

У Болници за неурологију ради 7 специјалиста и 1 клинички лекар. Рад је организован кроз свакодневни рад у хитној неуролошкој амбуланти кроз пријемна/непријемна дежурства наизменично, у складу са радом КБЦ-а, и свакодневно се обављају консултативни неуролошки прегледи у свим службама и одељењима КБЦ-а. У поликлиници се обављају специјалистички прегледи у заказаним терминима. У кабинетима за функционална дијагностичка испитивања спроводе се дијагностичке процедуре (ЕЕГ, ЕМНГ, ЕП, ЦД МАВ и ТЦД).

На месечном нивоу, у хитној амбуланти се оствари просечно око 900 прегледа. У поликлиници се оствари близу 1000 специјалистичких неуролошких прегледа.У кабинету за функционална дијагностичка испитивања се оствари око : 160 ЕЕГ, 120 ЕМНГ, 250 ЦД МАВ, 10 ТЦД и 50 ЕП прегледа.

1. Служба клиничке неурологије

В.Д. Начелник Службе - Прим. др сци мед. Драгослава Јовановић
Главна сестра: ВСМС Марија Јанковић

1.1. Одељење клиничке неурологије

Шеф одељења: др Бориславка Николић
В.Д. Главна сестра: 

1.2. Одељење дневне болнице

Шеф одељења: др Душица Смиљанић Миљковић
Главна сестра: ВМС Јасна Петровић

1.3. Одељење функционалне дијагностике

Шеф одељења: др Ненад Миљковић
Главна сестра: ВМС Марина Вељановић

2. Служба ургентне неурологије

В.Д. Начелник Службе –  Др Михаило Вучинић
Главна сестра: ВМС Драгица Бућан

2.1. Одељење интензивног лечења

Шеф одељења: Др Велибор Шошкић
В.Д. Главна сестра: 

2.1.1. Одсек за мождани удар

2.2. Одељење хитног пријема и збрињавања

Шеф одељења: др Велибор Уљаревић
Главна сестра: ВСМС Ивана Ђинђић