КЛИНИКА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ

Управник: Доц.др Ратко Томашевић

Главна сестра: ВМС Добрила Милосављевић

 

Служба медикалне онкологије

 

Начелник: Прим. мр сц. мед. Љиљана Томашић

ВД Главна сестра: Стојановић Виолета

 

Онкологија као нова делатност у КБЦ Земун заживела је 2008. године, најпре у оквиру Дневне болнице Интернистичке службе КБЦ Земун. Служба медикалне онкологије реализована је у пуном смислу добијањем стационара 2012. године, после пресељења у зграду у Гундулићевој улици. 

Служба се састоји од два одељења: одељења клиничке онкологије, у чијем саставу се налази одсек дневне онколошке болнице и одељења палијативне онкологије. Служба располаже са укупно 33 болесничка кревета, од тога одељење клиничке онкологије има 20 болесничких кревета, а одељење палијативне онкологије 13 болесничких кревета, док одсек дневне болнице располаже са 10 места у једној смени. 

У служби је запослено 9 лекара и 19 медицинских сестара у сталном рандом односу. Од девет лекара, 5 су специјалисти интерне медицине, 3 су на специјализацији интерне медицине, а 1 лекар је на специјализацији из интернистичке онкологије. Међу лекарима специјалистима, 2 су субспецијалисти онкологије (Прим. мр сц. Љиљана Томашић и др Владимир Вуков), а 1 је субспецијалиста кардиолог (мр сц. мед. Хассан Хеyдари). Од 19 медицинских сестара, 5 су сестре са завршеном вишом медицинском школом. 

У служби медикалне онкологије од 2008. постоји онколошки конзилијум у саставу: хирург одговарајуће гране медицине, интерниста-хемотерапеут и патолог из КБЦ Земун и радиотерапеут из Института за онкологију и радиологију Србије. Конзилијум се одржава једном недељно, средом у 13х. Конзилијум доноси одлуке о третману онколошких болесника у складу са важећом медицинском доктрином. Одлуке о спровођењу хемотерапије и хируршке терапије спроводе се у КБЦ Земун, док се одлуке о спровођењу радиотерапије реализују у Институту за онкологију и радиологију Србије, на основу уговора између КБЦ Земун и Института. 

На одељењу клиничке онкологије спроводи се медикаментно специфично онколошко лечење према одлуци онколошког конзилијума КБЦ Земун или других онколошких установа: хемотерапија претежно солидних тумора, хормонална терапија, биолошка и молекуларна терапија. На одељењу палијативне онкологије спроводи се симптоматска, супортивна и палијативна терапија, укључујући и третман хитних стања у онкологији и терапију бола.