КЛИНИКА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ

Управник: Доц.др Ратко Томашевић
Главна сестра: ВМС Добрила Милосављевић

Служба неурологије:

Начелник службе: Прим. др сци мед. Драгослава Јовановић
ВД Главна сестра службе: ВМС Верица Петровић

Одељење интензивне терапије

Шеф одељења: Прим. др Весна Вулетин Лекић
ВД главна сестра: МС Јакубовић Сенка

Одсек за мождани удар

Шеф одсека: др Петровић Жарко
Надзорна сестра одсека: МС Марина Милошевић

Одељење клиничке неурологије:

Шеф одељења: др Љиљана Стошић

Одсек хитне пријемне амбуланте са дневном болницом

Шеф одсека: др Велибор Уљаревић
Надзорна сестра одсека: МС Нада Вишекруна

Одсек за функционална испитивања

Шеф одсека: др Ненад Миљковић
Надзорна сестра: МС Бранка Кнежевић

 

Служба неурологије КБЦ Земун је формирана 01. 12. 2004. године. 

 

У структури службе постоје одељења интензивне неге, у чијем склопу је одсек за мождани удар који броји 6 постеља и Одељење клиничке неурологије које броји 26 посеља у чијем склопу је одсек за функционалну дијагностику и одсек хитне пријемне амбуланте са дневном болницом која има 3 постеље. 

У оквиру одсека за функционалну дијагностику раде ЕЕГ кабинет, ЕМНГ кабинет, ЕП, ЦД МАВ, ТЦД.

У октобру 2013. године служба неурологије је званично добила одобрење од стране Министарства здравља за примену тромболитичке терапије код акутно насталог можданог удара.

Служба неурологије броји 9 специјалиста, једног специјализанта и једног клиничког лекара. Рад је организован по систему рада интернистичких грана, пријемна/непријемна дежурства наизменично, рад хитне амбуланте, прегледи заказаних пацијената у поликлиници у две смене, дијагностичке процедуре чији се рад одвија у две смене (ЕЕГ, ЕМНГ, ЕП, ДЦ, МАВ и ТЦД) и консултативни прегледи.

На месечном нивоу у поликлиници се оствари око 950 – 1000 специјалистичких неуролошких прегледа, а дијагностичких процедура ЕЕГ око 160, ЕМНГ 90 – 120, ЦД МАВ око 250, ТЦД око 10, ЕП ооко 50. У хитној амбуланти месечно се оствари просечно око 850 – 900 прегледа.