Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

Начелник: Др Ненад Јосифовић 

Главни терапеут: СФТ Маријана Ећим

 

Новом систематизацијом КБЦ Земун-Београд 2012. године шодно законским регулативама Републике Србије долази до промена и у овој служби, када се одваја реуматологија и укида стационар, који је у КБЦ Земун постојао од 1966. године. 

Од оснивања службе, посебна пажња се поклања раној рехабилитацији, што значи посебан третман болесника непосредно након тешких акутних стања, операција и повреда, још у јединици интензивне неге док је болесник животно угрожен. 

Пратећи савемене трендове у лечењу и рехабилитацији основани су тимови за рану рехабилитацију на одељењима свих служби нашег клиничко-болничког центра.  Рана рехабилитација је интезивирана увођењем кинезитерапијског третмана два пута дневно, чиме се скраћује дужина лежања болесника, смањује се настанак компликација инвалидности, као и укупни трошкови лечења по болеснику. 

Од 2005. године, када је служба донацијом добила ХОЛОГИЦ ДИСЦОВЕРY апарат за мерење коштане минералне густине, бавимо се и превенцијом, дијагностиком и лечењем остеопорозе. Лекари физијатри обаве око 4500 прегледа на годишњем нивоу, што обухвата прегледе болесника упућених из других установа.

Служба се, поред ране рехабилитације, бави и савременом дијагностиком и терапијом амбулатних физијатријских болесника.

Циљ нам је да пружимо благовремену и квалитетну стручну помоћ, што постижемо применом нових метода и техника лечења и рехабилитације у свакодневној пракси, као и сталном едукацијом лекара и физиотерапеута наше службе.