Служба за клиничку патологију

Начелник: Проф. др Сања Миленковић 

Главни техничар: ВЛТ Вера Мајсторовић

 

Служба клиничке патологије је основана 1983. године, иако су се аутопсије радиле у земунској болници још од 1809. године. У тренутку свог оснивања, профилисана као патологија општег типа, служба је располагала најновијом опремом и пружала дијагностичке услуге користећи рутински хистохемијска, имунохистохемијска бојења, као и електронску микроскопију. 

У служби тренутно раде 7 лекара (4 са завршеном специјализацијом из патологије и 3 на специјализацији), 1 специјалиста медицинске биохемије и 8 лабораторијских техничара. 

Од свог почетка служба је водила компјутерску архиву која је обновљена новом базом 2008. године. Данас је служба компјутерски умрежена и директно повезана на академску мрежу што колективу пружа брз и ефикасан приступ научним информацијама..  

Служба клиничке патологије је добар партнер својим колегама клиничарима како у рутинском, свакодневном послу тако и у научноистраживачком раду. Окосница је мултидисциплинарних студија, израде магистарских теза и докторских дисертација. Служба такође тесно сарађује и са другим установама у земљи и иностранству у циљу праћења новина и имплементацији најновијих достигнућа. Поштујући принципе мултидисциплинарности лекари службе се профилишу према одређеним гранама патологије.

Од 2009. године постоји независна дијагностика неуромишићних биопсија за територију целе Републике Србије и региона кроз коју је прошло до сада око 400 пацијената и која је повезана са Европском биобанком ткива.

Лабораторија је референтна за цитоскриниг програме Републике Србије.

Служба располаже ткивним процесором, апаратом за бојење препарата, савременом линијом за калупљење и сечење ткива, цитоспином и новим професионалним патолошким микроскопима са дигиталним камерама и флуоросценцом, примењује преко 40 хистохемијских и ензимохемијских метода и располаже са 350 антитела за имунохистохемијску дијагностику светлосном и флуоресцентном микроскопијом. Годишње се уради 30.000 узорака, 1500 „еx теморе” анализа, 2000 цитолошких анализа, 300 цитодијагностичких анализа на циркулишућа антитела, 2400 хистохемијских и 5000 имунохистохемијских анализа.