Служба за лабораторијску дијагностику

Начелник: Мр пх Павичић Милена

Главни техничар: ВЛТ Љиљана Мијатовић

 

У служби лабораторијске дијагностике ради укупно 36 радника: 6 са високом стручном спремом, 3 са вишом стручном спремом и 27 са средњом стручном спремом. 

Микробиолошка лабораторија обавља рутинску бактериолошку обраду различитих узорака: изолација и идентификација патогена, испитивање осетљивости бактеријских патогена на антибиотике и праћење учесталости резистенције појединих врста микроорганизама. Микробиолошка лабораторија ради и  контролу болничке средине и учествује у контроли болничких инфекција. У спектру рада микробиолошке лабораторије су и претраге за доказивање присуства цревних паразита, као и дијагностика гљивичних инфекција.

Биохемијска и хематолошка лабораторија раде непрекидно 24 сата за ургентне анализе, док се цео спектар анализа обавља у преподневној смени.   

Лабораторије су опремљене савременим лабораторијским апаратима тако да су унапређене дијагностичке методе и процедуре. У  хематолошкој  лабораторији  нова  опрема омогућила  је  аутоматско  одређивање  комплетне крвне  слике са петоделном диференцијацијом и  одређивање  ретикулоцита  захваљујући  примени савремених техничких достигнућа. Биохемијско оделење је са најновијим апаратима (400 и 800 анализа на сат) у могућности да у сваком моменту анализира донети узорак и да у најкраћем времену изда тражени  резултат.  Унапређена је и   дијагностика   ургентних   стања   кардиолошких болесника радом на новом хемилуминисцентном анализаторима на којима, поред кардиачних маркера, одређујемо хормоне и тумор маркере. Унапређена је и дијагностика урина радом на полуаутоматском апарату. Нова опрема омогућила нам је брзу, сигурну и тачну дијагностику, а тако смо својим залагањем и радом на најбољи начин допринели тимском раду и помогли пацијенту. 

Поштујући принципе добре лабораторијске праксе одмах по оснивању Југословенског националног

програма спољашње контроле квалитета YУНЕQАС – медицинска биохемија 1998. године лабораторијска служба се укључила у испитивање непознатих контролних узорака. Касније,  национални  програм спољашње контроле квалитета СНЕQАС организује и спроводи Друштво медицинских биохемичара Србије где смо се одмах прикључили. Тако у континуитету контролишемо и проверавамо свој рад, а извештаји које добијамо потврда су да радимо веома прецизно и тачно што нас сврстава у високо рангиране лабораторије. 2003. године укључили смо се у пројекат ИМЕП 17 у организацији Еуропеан цоммиссион дирецторате генерал ЈРЦ – Институте фор Референце Материалс анд Меасурементс. 2008. године започели смо Европску Интернационалну спољашњу контролу РЕQАС   за биохемијске параметре, два пута месечно анализирамо непознате узорке  и  шаљемо  резултате  у  Енглеску,  одакле редовно стижу извештаји који нам потврђују висок квалитет нашег рада.

Лабораторијска служба отворена је већ дуги низ година за сарадњу са осталим установама. У служби се спроводи стручна пракса за лаборанте Средње медицинске школе, за више лаборанте Високе медицинске школе струковних студија. У лабораторијској служби студенти фармације обављају обавезни једногодишњи стаж.