Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

Начелник: Прим. др Каја Јоцић Савић

 

Послови који се везују за рад ове службе према законским регулативама Републике Србије су: планирање здравствене заштите која се спроводи у КБЦ (по задатој методологији Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”); уговарање плана рада са РФЗО; сачињавање кварталних и годишњих извештаја о реализацији плана рада у односу на уговорено (по методологији РФЗО), праћење квалитета стручног рада (по методологији Министарства здравља), правилно узроковање епидемилошког материјала, превенција и праћење болничких инфекције.