Служба за радиолошку дијагностику

Начелник: Прим. др Мирко Василски

Главни техничар: ВРТ Драган Ђокић

 

Данас радиолошка служба располаже са 4 дијагностичка рендген-апарата (3 са ТВ уређајима и 1 дигитални) и 2 мобилна рендген апарата уз осавремењено суво развијање филмова ЦР технологијом и дигиталним камерама. Служба такође поседује 128-редни ЦТ апарат и један мобилни 4-редни ЦТ апарат; затим 2 ултразвучна апарата и дигитални мамограф, као и дигитализовану ангио салу коју заједнички користи са интервентном кадиологијом. У служби постоји 5 одељења: Рендген дијагностике, ЦТ дијагностике, Ултразвучне дијагностике, мамграфске дијагностике и интервентне дијагностике. У просеку се дневно обради око 120 пацијената.

Данас у радиолошкој служби ради 38 стално запослених, од чега 14 лекара, 22 виших радиолошких техничара, 2 радиолошка техничара и 1 медицинска сестра – инструментарка.