Служба за специјалистичке и консултативне прегледе

Начелник: Прим. др Биљана Обрадовић Томашевић
Главна сестра: ВМС Милена Милисављевић

Одсек за специјалистичке прегледе

Шеф одсека: др Бранкица Нешовић - Милић
Надзорна сестра: ВМС Гордана Матић

Одсек консултативних прегледа

Шеф одсека: др Јелена Маринковић
Надзорна сестра: МС Гордана Васовић

 

Служба за специјалистичке и консултативне прегледе основана је најновијом систематизацијом из 2012. године и представља једну од најмлађих служби КБЦ Земун. У служби ради 11 лекара специјалиста и 1 лекар на специјализацији, 38 медицинских сестара од којих су 5 са завршеном вишом медицинском школом, 1 виши санитарни техничар и 1 виши дијететичар.

Усклопу одсека специјалистичких прегледа формиране су амбуланте за гинеколошке, оториноларинголошке, уролошке, хируршке, неурохируршке, ортопедске, кардиолошке, гастроентеролошке, пулмолошке, нефролошке, ендокринолошке, хематолошке, неуролошке и физијатријске прегледе. Прегледе у овим амбулантама врше лекари специјалисти одговарајућих служби КБЦ Земун.

Одсек консултатаивних прегледа подељен је у 7 кабинета: кабинет за дерматовенерологију, кабинет за офталмологију, кабинет за психијатрију, кабинет за ултразвучну дијагностику, кабинет за реуматологију, кабинет за клиничку дијететику и санитарни надзор и кабинет за клиничку фармакологију.

Лекари службе за специјалистичке и консултативне прегледе обављају консултативне прегледе пацијената који су хоспитализовани у КБЦ Земун. На тај начин се значајно подиже квалитет пружене услуге уз омогућавање свеобухватнијег лечења. Овакав приступ прати најсавременије светске трендове и доктрине хоспиталног збрињавања пацијената. Осим консултативних прегледа, лекари наше службе врше и амбулантне прегледе за спољне пацијенте.