СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ВД Начелник службе: Анђелка Михајловић, дипл.економиста

  • Одсек књиговодства
  • Одсек финансијске оперативе
  • Одсек плана, статистике и фактурисања

 

ОДСЕК КЊИГОВОДСТВА

Шеф књиговодства: Весна Чабриновић

 

ОДСЕК ФИНАНСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ

Шеф одсека: Јелена Аврамовски

 

ОДСЕК ПЛАНА, СТАТИСТИКЕ И ФАКТУРИСАЊА

Шеф одељења плана,статистике и фактурисања: Љиљана Домазет

 

КАБИНЕТ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Руководилац интерне ревизије ВД: Драгана Филиповић, дипл. економиста