Служба за правне и административне послове

Начелник службе: Ивана Шкундрић-Милошевић, дипл.правник

•Одељење за правне послове и јавне набавке

•Одељење за кадровске и административне послове

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Шеф одељења за правне послове и јавне набавке:Вера Митровић-Гемовић,дипл.правник

•Начелник службе

•Шеф одељења

•Стручни сарадник за јавне набавке

•Референт за јавне набавке

•Референт писарнице и архиве јавних набавки

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

В.Д.Шеф одељења за кадровске и административне послове: Александра Видаковић, дипл.правник

•Стручни сарадник за административне,кадровске и послове статистике

•Референт за административне и кадровске послове

•Референт за кадровске послове

•Референт писарнице и архиве

•Административни радник

•Транспортно-администратвни радник