СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

В.Д. Начелник службе: Живан Растовић,дипл.машински инжењер

 

Одсек за одржавање опреме

Шеф одсека за одржавање опреме: Горан Поповић, дипл.економиста

Сервис за одржавање медицинске опреме са пратећим услугама

Сервис за одржавање немедицинске опреме са пратећим услугама

 

Одсек за одржавање информационог система

Шеф одсека за одржавање информационог система:Дејан Радовановић, дипл.машински инжењер

 

Одсек за противпожарну заштиту, послове одбране и обезбеђење

Шеф одсека за противпожарну заштиту , послове одбране и обезбеђење: Зоран Симић, дипл.машински инжењер

 

Сервис за остале немедицинске услуге