Здравствени радници и здравствени сарадници имају право и дужност да у току рада стално прате развој медицинске, стоматолошке, фармацеутске науке, здравствене неге као и других одговарајућих вештина као и других одговарајућих наука и да се стручно усавршавају ради одржавања и унапређења квалитета свога рада. 

  

Континуирана едукација подразумева: 

1) Активно и пасивно учешће на стручним састанцима, семинарима, симпозијумима, курсевима и конгресима; 

2) Објављивање научних и стручних чланака у стручним и научним часописима -публикацијама; 

3) Решавање тестова; 

4) Студијски боравак; 

5) Усавршавање у оквиру последипломских студија и здравствених специјализација. 

 

Здравственом раднику може се обновити лиценца ако је у периоду важења лиценце, у поступку континуиране медицинске едукације стакао 140 бодова кроз садржај акредитованих програма континуиране едукације, везано за професионалну активност коју обавља. 

Број скупљених бодова у једној години трајања лиценце не може бити мањи од 10.

Укупан број од 140 бодова мора бити скупљен из више програма континуиране едукације.

 

ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНУ ЕДУКАЦИЈУ КБЦ ЗЕМУН

Континуирану едукацију у КБЦ Земун организује и спроводи центар за континуирану едукацију који је формиран 2008. године. 

Од оснивања, Центар је био организатор преко 200 различитих програма континуиране едукације, чији су носиоци запослени у КБЦ Земун и више програма чији су носиоци еминентни стручњаци из других установа. Центар је био организатор и семинара и симпозијума чији су предавачи били гости из иностранства. 

Центар 4 пута годишње (према датумима објављеним у јавном позиву за акредитацију програма континуиране едукације који објављује Здравствени савет Србије на свом сајту), разматра предлоге програма континуиране едукације и након спроведене процедуре стручне оцене квалитета предложених програма, доставља их Здравственом савету Србије који спроводи акредитацију програма.

 

e-mail центра за КЕ: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Формулар за пријаву курса
Формулар за пријаву стручног састанка
Потврда о интелектуалној својини