Часопис „Materia Medica“ је настао 1985. године у току прославе два века постојања болнице. Био је то наставак постојања дотадашњег Болничког Гласника чији је уредник био Стеван Дунђеровић и који је излазио од средине 70-тих година 20. века. Часопису „Materia Medica“ је име дао др Радомир Давидовић, а насловна страна је преузета од Гастрохепатолошког архива у плаво-сребрном дизајну који је задржан девет година. 1993. године уредник постаје Теодор Дунђеровић, а годину дана раније технички уредник постаје Григорије Станојевић. Промењена је насловна страна и „Materia Medica“ добија у позадини плаву боју са белим грбом болнице у средини. Исте године се формирају и рубрике: стручни радови, прикази случајева и ревијални чланци.

1996. године, ради интернационализације уводи се двојезично издање часописа. 1997. године уредник часописа постаје Велибор Станојевић, традиционалиста који је у графичком домену наставио дело свог оца Григорија. Др Теодор Дунђеровић је предано, вредно са највећом љубављу уређивао часопис до своје смрти 2005. године.

Од 2005. године уредник часописа постаје Проф. др Сања Миленковић која уз екипу ентузијаста, пре свега др Љиљање Вучковић Декић и Проф. др Биљане Путниковић креће да уводи часопис у сферу савременог издаваштва научних публикација. Повећава се број свезака по годишту, и то 2005. године, две свеске и од тада по четири свеске по годишту. Уводе се интернационални и домаћи Уређивачки одбори и часопис се индексира у домаћој бази података „Biomedicina Serbica“.

Од 1. јануара 2011. године „Materia Medica“ прелази на паралелно и на е-Ур: Електронско уређивање часописа, систем за онлајн уређивање и објављивање часописа припремљен у Центру за евалуацију у образовању и науци (ЦЕОН). Изграђен је на темељу платформе Open Journal Systems (OJS), која је као софтвер отвореног кода развијена под окриљем пројекта Public Knowledge Project под лиценцом GNU – General Public License. Сва годишта од 2002. године су имплементирана у систем. 

Од 2012. године часопис почиње да користи паралелно и ASEESTANT систем за „онлајн“ уређивање и публиковање часописа. Систем омогућава интеграцију радова у „Систем унакрсног реферисања“ (CrossRef/DOI) и превенцију плагијаризма (CrossCheck). Обухвата и неке ексклузивне аутоматизоване функције намењене контроли квалитета: додељивање кључних речи на основу међународних тезауруса (KWASS), обликовање референци у складу с одабраним цитатним стилом (RefFormatter) и откривање изостављених цитата у тексту рада и у попису референци (CiteMatcher).

Издавач часописа Клиничко болнички центар Земун и уредништво часописа Materia Medica је по угледу на водеће светске научне часописе донело одлуку да од 1. Јануара 2017 пређе искључиво на електронско уређивање часописа кроз систем е-Ур припремљен од стране Центру за евалуацију у образовању и науци (ЦЕОН). Систем је дизајниран тако да повећа ефикасност уређивачког процеса и покрије све активности од уређивања-пријављивања, рецензирања, техничке припреме, итд.

Захтеви који су постављени су строги и одређени  Актом о уређивању научних часописа које један часопис мора да испуњава како би имао статус научног. Степен усаглашености са условима које поставља Акт о уређивању научних часописа основ је за категоризацију научних часописа.

Сви услови који се постављају пред наш часопис аутоматски су испуњени приступањем систему електронског уређивања е-Ур. Помоћу система електронског уређивања целокупан уређивачки поступак далеко је једноставнији, бржи и транспарентнији, а аутор има у сваком тренутку увид у којој се фази уређивачког поступка налази његов рад. Ауторима је доступно упутство, које садржи техничке захтеве са којима је потребно усагласити будуће радове.

Са захвалношћу за разумевање и напоре које ћемо заједно уложити како бисмо наш часопис осавременили и усагласили са важећим условима, позивамо вас да се региструјете у базу читалаца, аутора или рецензената часописа '' Materia Medica ''. Бесплатну регистрацију можете обавити на овом линку: http://scindeks.ceon.rs/user/register.aspx 

Часопис „Materia Medica“ је сврстан у категорију М52 у групи медицинских часописа за медицинске науке, а информације можете наћи на линку: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/10/v-Kategorizacija-naucnih-casopisa-2016-sajt.pdf.

ПРАВИЛНИК

КАТЕГОРИЗАЦИЈА

 

MM VOL 33 NO1

MM VOL 33 NO2

MM VOL 33 NO3

MM VOL 34