У мору различитих специјализација посветити се баш једној, без претходног искуства, тешка је одлука. Медицинар је одлучио да направи серију интервјуа о темама које би студентима медицине бар мало помогле у том одабиру. Овом приликом разговарали смо са дигестивним хирургом Доц. др Дејаном Стевановићем са КБЦ ”Земун-Београд”.

Сазнајте више

КБЦ Земун у чијем саставу је Болница за гинекологију и акушерство нема закључених уговора са привредним друштвима „Medis Pharamа“ и „Care Direct“, нити другим привредним друштвима чији је предмет достављање података о породиљама.

Сазнајте више

КБЦ Земун у чијем саставу је Болница за гинекологију и акушерство нема закључених уговора са привредним друштвима „Medis Pharamа“ и „Care Direct“, нити другим привредним друштвима чији је предмет достављање података о породиљама.

Сазнајте више