НАСТАВНА БАЗА КАТЕДРЕ ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

 

НАСТАВНА БАЗА КАТЕДРЕ ХИРУРГИЈЕ СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАД

НАСТАВНА БАЗА КАТЕДРЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ