УПРАВА

 

Директор: Проф. др Драгош Стојановић

 

Помоћник директора за образовну и научноистраживачку делатност: Проф. др Сања Миленковић

Помоћник директора за хируршке гране: Доц. др Дејан Стевановић 

Помоћник директора за интернистичке гране: Доц. др Ратко Томашевић

Помоћник директора за заједничке медицинске службе: Др Милоје Марјановић 

Главна сестра центра: ВМС Александра Стојић

Лице за безбедност и здравље на раду: Снежана Пејовић

Секретар за наставу: Олга Снешков