УПРАВА

 

Директор клиничко-болничког центра:

Проф.др Драгош Стојановић

 

Помоћници директора:

Помоћник за образовну и научноистраживачку делатност - Проф.др Сања Миленковић 

Помоћник за интернистичке гране - 

Помоћник за хируршке гране: Доц.др Небојша Митровић

Помоћник за заједничке медицинске делатности - Прим.др сци.мед.Весна Либек 

 

Управници клиника:

Клиника за хирургију - Проф.др Дејан Стевановић 

Клиника за интерну медицину - Доц.др Ратко Томашевић

 

Главна сестра центра: ВМС Александра Стојић

Лице за безбедност и здравље на раду: Снежана Пејовић

Секретар за наставу: Олга Снешков