Obaveštenje o realizaciji ugovora o javnim nabavkama za 1.kvartal 2023.godine

JN red. br. Opis Dokumentacija
JN 75-19 Javna nabavka - Potrošni medicinski i labortorijski materijal JN 75-19
JN 74-19 Javna nabavka male vrednosti usluga popravki i održavanja motornih vozila JN 74-19
JN 73-19 Javna nabavka usluga odvoženja i odlaganja hemijskog otpada sa potrošnim materijalom JN 73-19
JN 72-19 Javna nabavka - Lična i zašitna sredstva-radna odeća i obuća za medicinske radnike JN 72-19
JN 71-19 Javna nabavka male vrednosti, nabavka dobara, ugradni osteosintetski materijal u ortopediji JN 71-19
JN 70-19 Nabavka dobara ostalog ugradnog materijala JN 70-19
JN 69-19 Nabavka dobara - sanitetskog potrošnog materijala JN 69-19
JN 68-19 Javna nabavka dobara, endoproteza-kukovi i kolena za potrebe KBC Zemun JN 68-19
JN 67-19 Javna nabavka kancelarijskog materijala i štampanih obrazaca JN 67-19
JN 66-19 Javna nabavka dobara, nabavka reagenasa, sanitetskog i potrošnog materijala za rad Službe transfuziologije JN 66-19
JN 65-19 Javna nabavka energenata: ulje za loženje srednje sumporno „ S “ JN 65-19
JN 64-19 Javna nabavka dobara, nabavka monitora i aspiratora za operacioni blok i intenzivne nege JN 64-19
JN 63-19 Javna nabavka usluga pranja veša JN 63-19
JN 62-19 Javna nabavka usluga popravke opreme za komunikaciju JN 62-19
JN 61-19 Javna nabavka usluga popravke i održavanja medicinske i laboratorijske opreme JN 61-19
JN 59-19 Nabavka dobara, namirnica za išranu pacijenata JN 59-19
JN 58-19 Nabavka usluga popravke nemedicinske opreme - opreme u kuhinji JN 58-19
JN 57-19 Nabavka dobara - medicinskih gasova JN 57-19
JN 56-19 Nabavka specijalizovanih kontrolnih usluga, u oblasti radiologije JN 56-19
JN 55-19 Nabavka usluga odvoženja i odlaganja otpada JN 55-19
JN 54-19 Nabavka usluga tekućeg građevinskog održavanja i popravki JN 54-19
JN 53-19 Nabavka dobara ostalog ugradnog materijala JN 53-19
JN 52-19 Nabavka dobara - sanitetskog potrošnog materijala JN 52-19
JN 51-19 Nabavka dobara - ugradni osteosintetski materijal u ortopediji JN 51-19
JN 50-19 Nabavka dobara – bolnički i operativni veš JN 50-19
JN 49-19 Ostale stručne usluge BZR - ispitivanje opreme JN 49-19
JN 48-19 Nabavka specijalizovanih usluga u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu–merenje uslova radne sredine JN 48-19
JN 47-19 Nabavka usluga - popravki i održavanja medicinske i laboratorijske opreme JN 47-19
JN 46-19 Nabavka reagenasa sanitetskog i potrošnog materijala neophodnog za rad Službe transfuziologije JN 46-19
JN 45-19 Nabavka dobara, potrošnog medicinskog i laboratorijskog materijala JN 45-19
JN 44-19 Nabavka usluga osiguranja zaposlenih, imovine i vozila JN 44-19
JN 43-19 Nabavka dobara - sanitetskog potrošnog materijala JN 43-19
JN 42-19 Nabavka usluga odvoženja i odlaganja citostatskog, hemijskog i farmaceutskog otpada JN 42-19
JN 41-19 Javna nabavka male vrednosti, nabavka dobara – bolnički i operativni veš JN 41-19
JN 40-19 Nabavka lekova JN 40-19
JN 39-19 Nabavka usluge unapređenja i održavanja softvera JN 39-19
JN 38-19 Predmet postupka javne nabavke male vrednosti je nabavka usluga mobilne telefonije JN 38-19
JN 37-19 Nabavka usluga održavanja računarske opreme JN 37-19
JN 36-19 Nabavka medicinske i laboratorijske opreme, aluminijumske posude za tečni azot zapremine 20-26 l sa postoljem i točkićima i zaštitne opreme za pretakanje tečnog azota JN 36-19
JN 35-19 Nabavka kancelarijskog materijala JN 35-19
JN 33-19 Nabavka usluga održavanje bolničkog informacionog sistema „CT HIS1“ JN 33-19
JN 32-19 Nabavka reagenasa sanitetskog i potrošnog materijala neophodnog za rad Službe transfuziologije JN 32-19
JN 31-19 Javna nabavka - Alat i inventar tehnički i medicinski JN 31-19
JN 30-19 Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala materijala za interventnu kardiologiju JN 30-19
JN 29-19 Nabavka dobara – ličnih zaštitnih sredstava od jonizujućeg zračenja JN 29-19
JN 28-19 Nabavka dobara, reagenasa za laboratorijsku dijagnostiku JN 28-19
JN 27-19 Predmet postupka javne nabavke male vrednosti je nabavka usluga Interneta JN 27-19
JN 25-19 Nabavka potrošnog materijala za laparoskopske procedure, elektrohirurgiju i ultrazvučni nož JN 25-19
JN 24-19 Nabavka dobara ostalog ugradnog materijala JN 24-19
JN 23-19 Nabavka usluga - popravki i održavanja medicinske i laboratorijske opreme JN 23-19
JN 22-19 Predmet postupka javne nabavke male vrednosti je nabavka usluga tekućih popravki i održavanja instalacija - usluge popravki i održavanja električnih instalacija JN 22-19
JN 21-19 Nabavka potrošnog materijala za hemodijalizu JN 21-19
JN 20-19 Nabavka lekova JN 20-19
JN 19-19 Nabavka dobara, potrošnog medicinskog i laboratorijskog materijala JN 19-19
JN 18-19 Nabavka ljuštilice za krompir JN 18-19
JN 17-19 Nabavka usluga održavanje bolničkog informacionog sistema „CT HIS1“ JN 17-19
JN 16-19 Nabavka reagenasa, sanitetskog i potrošnog materijala za rad Službe transfuziologije JN 16-19
JN 15-19 Javna nabavka male vrednosti, nabavka usluga – ostale stručne usluge iz oblasti protivpožarne zaštite JN 15-19
JN 14-19 Nabavka dobara ostalog ugradnog materijala JN 14-19
JN 13-19 Nabavka usluga - popravke i održavanja medicinske i laboratorijske opreme JN 13-19
JN 12-19 Nabavka dobara - sanitetskog potrošnog materijala JN 12-19
JN 11-19 Nabavka medicinske i laboratorijske opreme, aluminijumske posude za tečni azot zapremine 20 l sa postoljem i točkićima i zaštitne opreme za pretakanje tečnog azota JN 11-19
JN 10-19 Javna nabavka usluga održavanja higijene JN 10-19
JN 9-19 Nabavka dobara, namirnica za ishranu pacijenata JN 9-19
JN 8-19 Nabavka magistralnih lekova JN 8-19
JN 7-19 Nabavka hemikalija za dijagnostiku u histopatologiji JN 7-19
JN 6-19 Nabavka laboratorijskih testova i reagenasa JN 6-19
JN 4-19 Nabavka energenata: mazuta – ulje za loženje srednje sumporno „ S “ JN 4-19
JN 3-19 Nabavka usluga obezbeđenja JN 3-19
JN 2-19 Nabavka dobara - sanitetskog i potrošnog materijala za rad Službe transfuziologije JN 2-19
JN 1-19 Nabavka dobara - ugradni osteosintetski materijal u ortopediji JN 1-19
Javne nabavke - 2018

JN red. br. Opis Dokumentacija
JN 100-18 Nabavka usluga – ostale stručne usluge iz oblasti protivpožarne zaštite JN 100-18
JN 99-18 Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala materijala za interventnu kardiologiju JN 99-18
JN 94-18 Nabavka stuba za laparoskopiju JN 94-18
JN 93-18 Nabavka potrošnog materijala za kontinuirane metode zamene funkcije bubrega, membransku terapijsku izmenu plazme i hemoperfuziju JN 93-18
JN 92-18 Javna nabavka male vrednosti je nabavka dobara – materijala za održavanje higijene JN 92-18
JN 91-18 Javna nabavku dobara - hirurških konaca JN 91-18
JN 90-18 Javnu nabavku dobara, ostalog ugradnog materijala - Embolizacija JN 90-18
JN 89-18 Nabavka energenata: mazuta – ulje za loženje srednje sumporno „ S “ JN 89-18
JN 88-18 Nabavka hrane za posebne medicinske namene JN 88-18
JN 87-18 Nabavka dobara - ugradni osteosintetski materijal u ortopediji JN 87-18
JN 86-18 Nabavka usluga – ostale stručne usluge iz oblasti protivpožarne zaštite JN 86-18
JN 85-18 Nabavka implantacionog materijala u ortopediji endoproteze – kukovi JN 85-18
JN 84-18 Javna nabavka male vrednosti, nabavka usluge tekućih održavanja i popravki centralnog grejanja JN 84-18
JN 83-18 Nabavka usluga popravki i održavanja električnih instalacija JN 83-18
JN 82-18 Nabavka savetodavno-pravnih usluga JN 82-18
JN 81-18 Nabavka usluga pranja veša JN 81-18
JN 80-18 Nabavka dobara, nabavka alergena JN 80-18
JN 79-18 Nabavka dobara - hirurških konaca JN 79-18
JN 78-18 Popravka i održavanje medicinske i laboratorijske opreme JN 78-18
JN 77-18 Nabavka dobara - ugradni osteosintetski materijal u ortopediji JN 77-18
JN 76-18 Nabavka reagenasa za laboratorijsku dijagnostiku JN 76-18
JN 75-18 Nabavka dobara - sanitetskog potrošnog materijala JN 75-18
JN 74-18 Nabavka dobara ostalog ugradnog materijala JN 74-18
JN 73-18 Nabavka usluga pranja veša JN 73-18
JN 72-18 Nabavka dobara, alat i inventar tehnički JN 72-18
JN 71-18 Nabavka dobara medicinskih sredstava – sitnog i potrošnog medicinskog i laboratorijskog materijala JN 71-18
JN 70-18 Javna nabavka dobara, medicinskih alata i sitnog inventara JN 70-18
JN 69-18 Nabavka usluga DDD- dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije JN 68-18
JN 68-18 Nabavka ostalog ugradnog materijala – Embolizacija JN 69-18
JN 67-18 Nabavka usluge regrutovanja kadrova JN 67-18
JN 66-18 Kukovi JN 66-18
JN 65-18 Materijal za obradu preradu i čuvanje krvi JN 65-18
JN 64-18 Nabavka usluga odvoženja i odlaganja (zbrinjavanja) otpada JN 64-18
JN 63-18 Nabavka ostalog ugradnog materijala JN 63-18
JN 62-18 Nabavka dobara, medicinskih gasova JN 62-18
JN 60-18 Nabavka dobara potrošnog materijala za hemodijalizu JN 60-18
JN 59-18 Usluge specijalizovanih zdravstvenih usluga - pregledi zaposlenih u oblasti radiologije JN 59-18
JN 58-18 Nabavka usluga osiguranja zaposlenih, imovine i vozila JN 58-18
JN 56-18 Javna nabavka dobara, nabavka kancelarijskog materijala i štampanih obrazaca za potrebe KBC Zemun za 2018. godinu. JN 56-18
JN 55-18 Nabavka usluga obuke i periodične obnove znanja zaposlenih u oblasti radiologije JN 55-18
JN 53-18 Javna nabaka male vrednosti nabavka usluga fik. i mobilne telefonije JN 53-18
JN 52-18 Javna nabaka - Medicinski alati i sitan inventar JN 52-18
JN 51-18 Nabavka potrošnog materijala potrošnog materijala za interventnu kardiologiju JN 51-18
JN 50-18 Nabavka dobara - sanitetskog potrošnog materijala JN 50-18
JN 49-18 Javna nabavka alat i inventar tehnički JN 49-18
JN 48-18 Sitan i potrošni medicinski i lab. materijal JN 48-18
JN 47-18 Ro filmovi JN 47-18
JN 46-18 Nabavka energenata: motornih goriva JN 46-18
JN 45-18 Nabavka dobara – tehnički materijal JN 45-18
JN 44-18 Nabavka dobara - sanitetskog potrošnog materijala JN 44-18
JN 43-18 Nabavka usluge unapređenja i održavanja softvera JN 43-18
JN 41-18 Nabavka potrošnog materijala potrošnog materijala za interventnu kardiologiju JN 41-18
JN 39-18 Nabavka RTG aparata sa plafonskim kačenjem JN 39-18
JN 37-18 Nabavka dobara – hirurških klipseva JN 37-18
JN 36-18   JN 36-18
JN 35-18 Nabavka specijalizovanih zdravstvenih usluga JN 35-18
JN 33-18 Toneri i kertridži JN 33-18
JN 32-18 Usluge interneta JN 32-18
JN 31-18 Kese za krv JN 31-18
JN 30-18 Usluge obezbeđenja JN 30-18
JN 29-18 Nabavka Rotora za centrifugu JN 29-18
JN 28-18 Nabavka materijala za hemodijalizu JN 28-18
JN 27-18 Nabavka ostale stručne usluge iz oblasti BZR i protivpožarne zaštite JN 27-18
JN 26-18 Nabavka usluga tekućeg građevinskog održavanja i popravki JN 26-18
JN 25-18 Nabavka potrošnog materijala potrošnog materijala za interventnu kardiologiju JN 25-18
JN 24-18 Nabavka dobara - sanitetskog potrošnog materijala JN 24-18
JN 23-18 Javna nabavka osteosineteski materijal u ortopediji JN 23-18
JN 22-18 Javna nabavka usluga održavanja higijene JN 22-18
JN 21-18 Nabavka potrošnog materijala za laparoskopski kolon i ultrazvučni nož JN 21-18
JN 20-18 Bolnički veš JN 20-18
JN 19-18 Nabavka dobara, potrošnog materijala za kontinuirane metode zamene funkcije bubrega, membransku terapijsku izmenu plazme i hemoperfuziju JN 19-18
JN 18-18 Nabavka potrošnog materijala za obradu, preradu i čuvanje krvi JN 18-18
JN 17-18 Sitan i potrošni medicinski i laboratorijski materijal JN 17-18
JN 15-18 Nabavka lekova JN 15-18
JN 14-18 Unapređenje i održavanje softvera za radiološku dijagnostiku JN 14-18
JN 13-18 Javna nabavka male vrednosti, nabavka usluga održavanja računarske opreme JN 13-18
JN 12-18 Nabavka laboratorijskih testova i reagenasa JN 12-18
JN 11-18 Javna nabavka energenata:mazuta, lož ulja i eurodizela JN 11-18
JN 10-18 Nabavka usluga popravke i održavanja medicinske i laboratorijske opreme JN 10-18
JN 09-18 Nabavka sanitetskog potrošnog materijala neophodnog za rad Službe transfuziologije JN 09-18
JN 08-18 Nabavka magistralnih lekova JN 08-18
JN 07-18 Nabavka hemikalija za dijagnostiku u histopatologiji JN 07-18
JN 06-18 Nabavka namirnica za ishranu pacijenata JN 06-18
JN 05-18 Nabavka usluga odvoženja i odlaganja (zbrinjavanja) otpada JN 05-18
JN 04-18 Nabavka stuba za laparoskopiju JN 04-18
JN 03-18 Nabavka usluga održavanje bolničkog informacionog sistema „CT HIS1“ JN 03-18
JN 02-18 Javna nabavka male vrednosti, nabavka dobara – ugradni osteosintetski materijal u ortopediji JN 02-18
JN 01-18 Nabavka dobara implantacionog materijala u ortopediji, endoproteze – kukovi i kolena JN 01-18
Javne nabavke - 2017

JN red. br. Opis Dokumentacija
JN 78-17 Laboratorijska stolica JN 78-17
JN 77-17 Nabavka hirurških konaca JN 77-17
JN 76-17 Nabavka usluga savetovanja u poslovanju - pravni saveti JN 76-17
JN 75-17 Javna nabavka male vrednosti, nabavka usluga – ostale stručne usluge iz oblasti protivpožarne zaštite JN 75-17
JN 74-17 Javna nabavka - Medicinski otpad JN 74-17
JN 73-17 Javna nabavka - Lekovi JN 73-17
JN 72-17 Javna nabavka i zamena - rezervnog dela RTG cevi AXIOM Artis dFA JN 72-17
JN 71-17 Javna nabavka- Ugradni materijal JN 71-17
JN 70-17 Javna nabavka- Kukovi JN 70-17
JN 69-17 Javna nabavka- Ugalj JN 69-17
JN 68-17 Javna nabavka- Sanitet JN 68-17
JN 67-17 Javna nabavka- Pranje veša JN 67-17
JN 66-17 Javna nabavka- Osteosintetski materijal-Kortikalni šraf JN 66-17
JN 65-17 Javna nabavka- laboratorijskih testova i reagenasa JN 65-17
JN 64-17 Javna nabavka - Instrumenata za potrebe neurohirurške sale JN 64-17
JN 63-17 Nabavka usluge unapređenja i održavanja softvera JN 63-17
JN 62-17 Nabavka dobara ostalog ugradnog materijala JN 62-17
JN 61-17 Nabavka lekova JN 61-17
JN 60-17 Nabavka usluga odvoženja i odlaganja (zbrinjavanja) otpada JN 60-17
JN 59-17 Nabavka dobara - nabavka alergena JN 59-17
JN 58-17 Nabavka dobara - hirurških konaca JN 58-17
JN 57-17 Nabavka usluga - Protivpožarna zaštita JN 57-17
JN 56-17 Nabavka usluga - popravke i održavanja medicinske i laboratorijske opreme JN 56-17
JN 55-17 Nabavka dobara - medicinskih gasova JN 55-17
JN 54-17 Medicinska sredstava – sitnog inventara JN 54-17
JN 53-17 Ugradni osteosintetski materijal u ortopediji JN 53-17
JN 52-17 Sanitet III JN 52-17
ЈN 51-17 Fizičko tehničko i protivpožarno obezbedjenje ЈN 51-17
ЈN 50-17 Popravka i održavanje motornih vozila ЈN 50-17
JN 49-17 Kancelarijski materijal JN 49-17
ЈN 48-17 Servis klima-split sistema ЈN 48-17
ЈN 47-17 Lekovi ЈN 47-17
ЈN 46-17 Materijal za održavanje higijene ЈN 46-17
ЈN 45-17 Odvoženje i odlaganje-zbrinjavanja otpada ЈN 45-17
ЈN 44-17 Sanitetski potrošni materijal ЈN 44-17
ЈN 43-17 Popravka i održavanje medicinske i laboratorijske opreme ЈN 43-17
ЈN 42-17 Unapređenje i održavanje softvera LIS ЈN 42-17
ЈN 41-17 Energenti, mazut i gorivo ЈN 41-17
ЈN 40-17 Nabavka potrošnog materijala za hemodijalizu ЈN 40-17
ЈN 39-17 Nabavka potrošnog materijala za ultrazvučni nož ЈN 39-17
ЈN 38-17 Nabavka usluga održavanja računarske opreme ЈN 38-17
ЈN 37-17 Nabavka dobara – sitnog inventara – instrumentarijuma ЈN 37-17
ЈN 36-17 Nabavka materijala za obradu, preradu i čuvanje krvi – kese za krv ЈN 36-17
ЈN 35-17 Nabavka laboratorijskih testova i reagenasa ЈN 35-17
ЈN 34-17 Nabavka potrošnog materijala potrošnog materijala za interventnu kardiologiju ЈN 34-17
ЈN 33-17 Nabavka dobara namirnica za ishranu pacijenata ЈN 33-17
ЈN 32-17 Nabavka dobara medicinskih sredstava – sitnog inventara ЈN 32-17
ЈN 31-17 Nabavka dobara – delovi za čilere i klima komore ЈN 31-17
ЈN 30-17 Kukovi JN_30-17_Kukovi.zip
JN 29-17 Medicinski otpad JN_29-17_Medicinski_otpad.zip
JN 28-17 Održavanje Softvera JN_28-17_Odrzavanje_Softvera.rar
JN 27-17 Dijaliza JN_27-17_Dijaliza.zip
JN 26-17 Štampani obrasci JN_26-17_Stampani_obrasci.zip
JN 25-17 DDD JN_25-17_DDD.zip
JN 24-17 Sanitetski materijal za laparoskopski kolon JN_24-17_Sanitetski_materijal_za_laparoskopski_kolon.zip
JN 23-17 Materijal za obradu krvi-kese JN_23-17_Materijal_za_obradu_krvi-kese.zip
JN 22-17 Osiguranje JN_22-17_Osiguranje.zip
JN 21-17 Patologija JN_21-17_Patologija.zip
JN 20-17 Energenti JN_20-17_Energenti.zip
JN 19-17 Sanitetski potrošni materijal JN_19-17_Sanitetski_potrosni_materijal.zip
JN 18-17 Servisiranje medicinske opreme JN_18-17_Servisiranje_medicinske_opreme.zip
JN 17-17 Laboratorija JN_17-17_laboratorija.zip
JN 16-17 Internet JN_16-17_Internet.zip
JN 15-17 Kardiologija JN_15-17_Kardiologija.zip
JN 14-17 Osteosintetski JN_14-17_Osteosintetski.zip
JN 13-17 Kukovi JN_13-17_Kukovi.zip
JN 12-17 Dijaliza JN_12-17_Dijaliza.zip
JN 11-17 Toneri kertridži JN_11-17_Toneri_kertridzi.zip
JN 10-17 Održavanje higijene JN_10-17_Odrzavanje_higijene.zip
JN 9-17 Štampani obrasci JN_9-17_Stampani_obrasci.zip
JN 8-17 Alergeni JN_8-17_Alergeni.zip
JN 7-17 Magistralni lekovi JN_7-17_Magistralni_lekovi.zip
JN 6-17 Lekovi JN_6-17_Lekovi.zip
JN 5-17 Potrošni materijal za obradu, preradu i čuvanje krvi JN_5-17_Potrosni_materijal_za_obradu_preradu_i_cuvanje_krvi.zip
JN 4-17 Sitan inventar JN_4-17_Sitan_inventar.zip
JN 3-17 Sanitetski potrošni-transfuzija JN_3-17_Sanitetski_potrosni-transfuzija.zip
JN 2-17 Dimničarske usluge JN_2-17_Dimnicarske_usluge.zip
JN 1-17 Bolnički i operativni veš JN_1-17_Bolnicki_i_operativni_ves.zip