BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH I RADNO ANGAŽOVANIH LICA
               
Stručna sprema Broj sestematizovanih izvršilaca na svim radnim mestima Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme Ukupan broj zaposlenih na određeno vreme Ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog zamene odsutnih zaposlenih Broj radno angažovanih lica van radnog odnosa Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je prestao radni odnosu u prethodnoj kalendarskoj godini, po bilo kom osnovu Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme u prethodnoj kalendarskoj godiini
Visoka 367 348 9 5 1 14 16
Viša 278 274 14 7   8 13
Srednja 593 566 52 14   25 32
Niža 99 88 15 2 1 5 4
Ukupno 1337 1276 90 28 2 52 65
               
Stanje na dan 31.01.2023.