Upravnik: Prim. dr sci med. Dragoslava Jovanović
Glavna sestra službe: VMS Verica Petrović

NeurologijaSlužba neurologije KBC Zemun je formirana 01.12. 2004. godine, a 27.08.2018. godine je postala Bolnica za neurologiju. Od oktobra 2013. godine tadašnja Služba neurologije je zvanično dobila odobrenje od strane Ministarstva zdravlja za primenu trombolitičke terapije kod akutno nastalog moždanog udara.

Bolnicu za neurologiju čije dve službe: Služba kliničke neurologije i Služba urgentne neurologije. Obe Službe ukupno broje 39 postelja.

Služba kliničke neurologije je koncipirana kroz 3 odeljenja: Odeljenje kliničke neurologije sa 27 postelja, Odeljenje dnevne bolnice sa 3 postelje i Odeljenje funkcionalne dijagnostike sa 3 postelje.

Odsek funkcionalne dijagnostike je koncipiran kroz 3 kabineta: EEG, EMNG i EP,TCD i CD MAV.
Služba urgentne neurologije je koncipirana kroz 2 odeljenja: Odeljenje intenzivnog lečenja sa Odsekom za moždani udar broji 6 postelja i Odeljenje hitnog prijema i zbrinjavanja sa 3 postelje.

U Bolnici za neurologiju radi 7 specijalista i 1 klinički lekar. Rad je organizovan kroz svakodnevni rad u hitnoj neurološkoj ambulanti kroz prijemna/neprijemna dežurstva naizmenično, u skladu sa radom KBC-a, i svakodnevno se obavljaju konsultativni neurološki pregledi u svim službama i odeljenjima KBC-a. U poliklinici se obavljaju specijalistički pregledi u zakazanim terminima. U kabinetima za funkcionalna dijagnostička ispitivanja sprovode se dijagnostičke procedure (EEG, EMNG, EP, CD MAV i TCD).

Na mesečnom nivou, u hitnoj ambulanti se ostvari prosečno oko 900 pregleda. U poliklinici se ostvari blizu 1000 specijalističkih neuroloških pregleda.U kabinetu za funkcionalna dijagnostička ispitivanja se ostvari oko : 160 EEG, 120 EMNG, 250 CD MAV, 10 TCD i 50 EP pregleda.

1. Služba kliničke neurologije

V.D. Načelnik Službe - Prim. dr sci med. Dragoslava Jovanović
Glavna sestra: VSMS Tamara Novaković

1.1 . Odeljenje kliničke neurologije

Šef odeljenja: dr Borislavka Nikolić

1.2. Odeljenje dnevne bolnice

Šef odeljenja: dr Dušica Smiljanić Miljković
Glavna sestra: VMS Jasna Petrović

1.3. Odeljenje funkcionalne dijagnostike

Šef odeljenja: dr Nenad Miljković
Glavna sestra: VMS Marina Veljanović

2. Služba urgentne neurologije

V.D. Načelnik Službe –  Dr Mihailo Vučinić
Glavna sestra: VMS Dragica Bućan

2.1. Odeljenje intenzivnog lečenja

Šef odeljenja: Dr Velibor Šoškić

 

2.1.1. Odsek za moždani udar

2.2. Odeljenje hitnog prijema i zbrinjavanja

Šef odeljenja: dr Velibor Uljarević
Glavna sestra: VSMS Ivana Đinđić