Upravnik: Prim. dr sci med. Dragoslava Jovanović
Glavna sestra službe: VMS Verica Petrović

NeurologijaSlužba neurologije KBC Zemun je formirana 01. 12. 2004. godine.

U strukturi službe postoje odeljenja intenzivne nege, u čijem sklopu je odsek za moždani udar koji broji 6 postelja i Odeljenje kliničke neurologije koje broji 26 poselja u čijem sklopu je odsek za funkcionalnu dijagnostiku i odsek hitne prijemne ambulante sa dnevnom bolnicom koja ima 3 postelje.

U okviru odseka za funkcionalnu dijagnostiku rade EEG kabinet, EMNG kabinet, EP, CD MAV, TCD.

U oktobru 2013. godine služba neurologije je zvanično dobila odobrenje od strane Ministarstva zdravlja za primenu trombolitičke terapije kod akutno nastalog moždanog udara.

Služba neurologije broji 9 specijalista, jednog specijalizanta i jednog kliničkog lekara. Rad je organizovan po sistemu rada internističkih grana, prijemna/neprijemna dežurstva naizmenično, rad hitne ambulante, pregledi zakazanih pacijenata u poliklinici u dve smene, dijagnostičke procedure čiji se rad odvija u dve smene (EEG, EMNG, EP, DC, MAV i TCD) i konsultativni pregledi.

Na mesečnom nivou u poliklinici se ostvari oko 950 – 1000 specijalističkih neuroloških pregleda, a dijagnostičkih procedura EEG oko 160, EMNG 90 – 120, CD MAV oko 250, TCD oko 10, EP ooko 50. U hitnoj ambulanti mesečno se ostvari prosečno oko 850 – 900 pregleda.

1. Služba kliničke neurologije

Načelnik:
Glavna sestra: VMS Marija Janković 

1.1 . Odeljenje kliničke neurologije

Šef odeljenja: dr Radica Mitrović
V.D. Glavna sestra: MS Sonja Zagorac

1.2. Odeljenje dnevne bolnice

Šef odeljenja: dr Dušica Smiljanić Miljković
Glavna sestra: VMS Jasmina Petrović

1.3. Odeljenje funkcionalne dijagnostike

Šef odeljenja: dr Nenad Miljković
Glavna sestra: VMS Marina Vejanović

2. Služba urgentne neurologije

Načelnik: 
Glavna sestra: VMS Dragica Bućan

2.1. Odeljenje intenzivnog lečenja

Šef odeljenja: dr Mihajlo Vučinić
V.D. Glavna sestra: MS Branka Knežević

2.1.1. Odsek za moždani udar

Šef odseka: 
Nadzorna sestra odseka: 

2.2. Odeljenje hitnog prijema i zbrinjavanja

Šef odeljenja: dr Velibor Uljarević
Glavna sestra: VMS Ivana Đinđić