KLINIKA ZA HIRURGIJU

Prof. dr Dejan Stevanović - rukovodilac Klinike za hirurgiju
VSS Slađana Krstić - glavna sestra Klinike za hirurgiju

Služba otorinolaringologije sa maksilofacijalnom hirurgijom

Ass. dr Svetlana Valjarević - rukovodilac Službe otorinolaringologije sa maksilofacijalnom hirurgijom
VMS Sandra Pejčinović - glavna sestra Službe otorinolaringologije sa maksilofacijalnom hirurgijom

Otorinolaringološka služba osnovana je marta 1952. godine, a u novembru 1979. godine formira se odeljenje maksilofacijalne hirurgije.

Služba za ORL i MFH postaje nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1976. godine.

Danas, služba se sastoji iz:

  • Odeljenja za otorinolaringologiju
  • Odeljenja za maksilofacijalnu hirurgiju
  • Odseka onkološke ORL i MFH hirurgije

U službi je zaposleno:

  • 11 lekara, od toga 2 profesora, 2 primarijusa, 2 lekara na specijalizaciji
  • 1 defektolog – surdoaudiolog
  • 14 medicinskih sestara

Trenutno, služba ima 35 bolesničkih kreveta, uključujući i apartman. U službi se godišnje izvrši oko 1000 otpusta bolesnika, a u ambulantnom delu oko 20 000 pregleda. Služba se nalazi na četvrtom spratu i direktno je povezana sa operacionim blokom u kome se izvrši 1300 operacija u opštoj i lokalnoj anesteziji na godišnjem nivou.

U službi se izvode procedure iz oblasti onkološke i rekonstruktivne hirurgije glave, lica, vilica i vrata, lečenje inflamatornih stanja, traumatologija i korektivna hirurgija lica, vilica i vrata

P1. Odeljenje otorinolaringologije 

Prim. mr sci. med. dr Andrej Grubor - pomoćnik rukovodioca medicinske službe za Odeljenje otorinolaringologije 
VSS Nataša Trtica - glavna sestra Odeljenja otorinolaringologije 

2. Odeljenje maksilofacijalne hirurgije

Spec. dr med. Goran Trajković - V.D. pomoćnika rukovodioca medicinske službe za Odeljenje maksilofacijalne hirurgije
VMS Ana Grbić - glavna sestra Odeljenja maksilofacijalne hirurgije

3. Odsek onkološke ORL i MFH hirurgije

Prim. mr sci. med. dr Rastislav Poljovka - pomoćnik rukovodioca medicinske službe za Odsek onkološke ORL i MFH hirurgije
VSS Milena Vukas - glavna sestra Odseka onkološke ORL i MFH hirurgije