KLINIKA ZA HIRURGIJU

Upravnik: Prof.dr Dejan Stevanović
Glavna sestra: VSS Slađana Krstić

Služba otorinolaringologije sa maksilofacijalnom hirurgijom

Načelnik: Prim. dr med. dr stom. Aleksandar Oroz
Glavna sestra: VMS Sandra Pejčinović

Otorinolaringološka služba osnovana je marta 1952. godine, a u novembru 1979. godine formira se odeljenje maksilofacijalne hirurgije.

Služba za ORL i MFH postaje nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1976. godine.

Danas, služba se sastoji iz:

  • Odeljenja za otorinolaringologiju
  • Odeljenja za maksilofacijalnu hirurgiju
  • Odseka onkološke ORL i MFH hirurgije

U službi je zaposleno:

  • 11 lekara, od toga 2 profesora, 2 primarijusa, 2 lekara na specijalizaciji
  • 1 defektolog – surdoaudiolog
  • 14 medicinskih sestara

Trenutno, služba ima 35 bolesničkih kreveta, uključujući i apartman. U službi se godišnje izvrši oko 1000 otpusta bolesnika, a u ambulantnom delu oko 20 000 pregleda. Služba se nalazi na četvrtom spratu i direktno je povezana sa operacionim blokom u kome se izvrši 1300 operacija u opštoj i lokalnoj anesteziji na godišnjem nivou.

U službi se izvode procedure iz oblasti onkološke i rekonstruktivne hirurgije glave, lica, vilica i vrata, lečenje inflamatornih stanja, traumatologija i korektivna hirurgija lica, vilica i vrata

1. Odeljenje otorinolaringologije 

Šef ORL odeljenja: Prim. mr sc. med. Andrej Grubor
Glavna sestra: VMS Nataša Trtica

2. Odeljenje maksilofacijalne hirurgije

Šef odeljenja maksilofacijalne hirurgije: Dr Goran Trajković
Glavna sestra: VMS Ana Grbić

3. Odsek onkološke ORL i MFH hirurgije

Šef odseka: dr Rastislav Poljovka
Nadzorna sestra: VMS Milena Vukas