KLINIKA ZA HIRURGIJU

Upravnik: Prof.dr Dejan Stevanović
Glavna sestra: VSS Slađana Krstić

Služba urologije

Načelnik: Mr sci med dr Nikola Kolarović
Glavna sestra: VMS Marina Vujičić

Služba urologije od 2013. funkcioniše u okviru Klinike za hirurgiju i sastoji se od tri odeljenja. Urološka služba prati savremene trendove u okviru urološke dijagnostike i lečenja. Služba poseduje 30 kreveta, salu za endoskopiju u kojoj se obavlja cistoskopija i ultrazvučna dijagnostika i ostale terapeutske procedure i previjalište. U službi je zaposleno 8 lekara, od čega su 2 primarijusa, 1 doktor nauka, 3 magistra nauka i 1 subspecijalista – onkolog i 14 medicinskih sestara. Već duži niz godina sprovode se svi, pa i radikalni operativni zahvati na bubregu, mokraćnim kanalima, bešici, prostati, testisima, a sada su dopunjeni i uvođenjem laparoskopske hirurgije.

1. Odeljenje kliničke urologije

Šef odeljenja: Prim. dr sc. med. Bora Cvetković
Glavna sestra: MS Radojka Opačić

2. Odeljenje operativnog lečenja

Šef odeljenja: Mr sc. med. dr Goran Potpara
Glavna sestra: MS Violeta Biogradlija

3. Odeljenje endoskopije, onkološke i minimalno invazivne urologije

Šef odeljenja: Prim. dr Perica Jockić
V.D. Glavna sestra: MS Ljiljana Grubač