KLINIKA ZA HIRURGIJU

Prof. dr Dejan Stevanović - rukovodilac Klinike za hirurgiju
VSS Slađana Krstić - glavna sestra Klinike za hirurgiju

Služba urologije

Mr sci. med. dr Nikola Kolarović - rukovodilac Službe urologije
VMS Marina Vujičić - glavna sestra Službe urologije

Služba urologije od 2013. funkcioniše u okviru Klinike za hirurgiju i sastoji se od tri odeljenja. Urološka služba prati savremene trendove u okviru urološke dijagnostike i lečenja. Služba poseduje 30 kreveta, salu za endoskopiju u kojoj se obavlja cistoskopija i ultrazvučna dijagnostika i ostale terapeutske procedure i previjalište. U službi je zaposleno 8 lekara, od čega su 2 primarijusa, 1 doktor nauka, 3 magistra nauka i 1 subspecijalista – onkolog i 14 medicinskih sestara. Već duži niz godina sprovode se svi, pa i radikalni operativni zahvati na bubregu, mokraćnim kanalima, bešici, prostati, testisima, a sada su dopunjeni i uvođenjem laparoskopske hirurgije.

1. Odeljenje kliničke urologije

Prim. dr sci. med. Bora Cvetković - pomoćnik rukovodioca medicinske službe za Odeljenje kliničke urologije
VSS Radojka Opačić - glavna sestra Odeljenja kliničke urologije

2. Odeljenje operativnog lečenja

Mr sci. med. dr Goran Potpara - pomoćnik rukovodioca medicinske službe za Odeljenje operativnog lečenja
VMS Violeta Biogradlija - glavna sestra Odeljenja operativnog lečenja

3. Odeljenje endoskopije, onkološke i minimalno invazivne urologije

Prim. dr Perica Jockić - V.D. pomoćnika rukovodioca medicinske službe za Odeljenje endoskopije, onkološke i minimalno invazivne urologije
VSS Ljiljana Grubač - glavna sestra Odeljenja endoskopije, onkološke i minimalno invazivne urologije