KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU

Upravnik: Doc.dr Ratko Tomašević
Glavna sestra: VMS Nada Jević

Odeljenje intenzivne terapije

Šef: Ass. dr sci.med. Bojan Mitrović
Glavna sestra: VMS Biljana Mitrović

Odeljenje internističke intenzivne nege (OIIN) predstavlja samostalnu jedinicu Klinike za internu medicinu, koja zbrinjava sve kritično obolele internističke bolesnike, izuzev koronarnih. Lečenje i negu ovih bolesnika sprovode 3 lekara (1 specijalista i 2 klinička lekara), kao i 13 medicinskih sestara srednje i više stručne spreme. Ukupan smeštajni kapacitet je 6 kreveta, sa mogućnošću nadzora hemodinamike i adekvatnosti gasne razmene. Pored toga, sprovodi se neinvazivna i invazivna ventilatorna podrška na 6 ventilatornih mesta, kao i dijalizna potpora na 2 mesta.

Nova OIIN usvaja savremene doktrine intenzivnog lečenja i praćenja bolesnika. U budućnosti, upošljavanje novog stručnog kadra, formiranje Jedinice poluintenzivne nege, kao i nabavka savremene opreme, uz kontinuiranu edukaciju kadra, svakako će doprineti još uspešnijem tretmanu najtežih bolesnika.