KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU

Upravnik: Doc.dr Ratko Tomašević
Glavna sestra: VMS Nada Jević

Služba gastroenterologije sa hepatologijom

Načelnik: Mr sci.med.dr Miodrag Slović
Glavna sestra: VMS Mirjana Janićijević

Služba gastroenterologije sa hepatologijom danas ima 10 lekara, 15 medicinskih sestara i 1 medicinskog tehničara. 

Pored rutinskih metoda u gastreonterološkoj i hepatološkoj dijagnostici (ultrasonografija abdomena, slepe i ciljane biopsije jetre, ezofagogastroduodenoskopija i kolonoskopija), u Službi gastroenterologije i hepatologije rade se i visoko specijalizovane interventne endoskopske procedure kao što su: sklerozacija krvarećih lezija gastrointestinalnog trakta i ligatura proširenih vena jednjaka, ERCP dijagnostika hepatobilijarnog trakta, kao i njegova terapijska primena (stavljanje stentova, bužiranje, sfinkterotomija sa ekstrakcijom kalkulusa uz biopsije, citološka dijagnostika i uzimanje briseva). Primenjuje se i metoda postavljanja perkutanih gastrostoma (PEG), kao i balon dilatacija suženja različite etiologije u digestivnom sistemu, na žučnim i pankreasnim vodovima. Takođe se primenjuje punkcija odgovarajućih cističnih promena u abdomenu sa evakuacijom i citološkom dijagnostikom njihovih sadržaja. U dijagnostici sumnjivih malignih lezija digestivnog trakta koristi se specijalna endoskopska tehnika NBI (narrow-band imaging), a može se raditi i endoskopsko uklanjanje polipoidnih promena, kao i ograničene mukozektomije u dijagnostičke i terapijske svrhe. Predviđeno je i uvođenje dijagnostičkog i interventnog endoskopskog ultrazvuka u svakodnevni rad. Služba gastroenterologije i hepatologije, uz postojeću tehniku, ima i obučen srednji i visoki medicinski kadar koji je sposoban da odgovori ovim kompleksnim dijagnostičkim i terapijskim izazovima.

Danas je Služba gastroenterologije i hepatologije republički referentni centar za lečenje hepatitisa, republički referentni centar za lečenje bolesnika sa IBD (inflamatorne bolesti creva) i biološku terapiju, koju je uvela u svakodnevnu kliničku praksu od 2011. godine. Takođe je i republički referentni centar za lečenje bolesnika sa Baretovim jednjakom.

1. Odeljenje gastroenterologije

Šef odeljenja: dr Aleksandar Pavlović
V.D. Glavna sestra: MS Ljiljana Ćurčić

1.1. Odsek za endoskopije i dnevne bolnice

Šef odseka: Mr sci.med. dr Đukić Nikola
Nadzorna sestra: VMS Ivana Raša

2. Odsek za ehosonografiju i funkcionalna ispitivanja digestivnog trakta

Šef odseka: dr Obradović Milica
Nadzorna sestra: VMS Lidija Ristić