Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove

Načelnik službe: Ivana Škundrić-Milošević dipl. pravnik

 

1. Odeljenje za pravne poslove i javne nabavke

Šef: Vera Mitrović-Gemović dipl. pravnik

2. Odeljenje za kadrovske i administrativne poslove

Šef: Aleksandra Vidaković dipl. pravnik

3. Odeljenje za ekonomsko - finansijske poslove

Šef: Anđelka Mihajlović dipl. ekonomista

3.1. Odsek finansijske operative

V.D. Šef: Jelena Avramovski

3.2. Odsek knjigovodstva

Šef: Vesna Čabrinović

3.3. Odsek plana, statistike i fakturisanja

Šef: Ljiljana Domazet