Služba za tehničke i druge slične poslove

Načelnik službe: Zoran Simić,dipl.mašinski inženjer

 

1. Odsek za održavanje opreme

Šef odseka za održavanje opreme: Goran Popović, dipl.ekonomista

  • Servis za održavanje medicinske opreme sa pratećim uslugama
  • Servis za održavanje nemedicinske opreme sa pratećim uslugama

2. Odsek za održavanje informacionog sistema

Šef odseka za održavanje informacionog sistema: Dejan Radovanović, dipl.mašinski inženjer

3. Odsek za protivpožarnu zaštitu, poslove odbrane i obezbeđenje

Šef odseka za protivpožarnu zaštitu , poslove odbrane i obezbeđenje: Zoran Simić, dipl.mašinski inženjer

  • Servis za ostale nemedicinske usluge