Zajedničke medicinske delatnosti

Upravnik: Prim.dr sci med. Vesna Libek
Glavna sestra: VMS Svetlana Ristović


Služba anesteziologije sa reanimatologijom i terapijom bola

V.D. Načelnik službe: Dr Vesna Savić
Glavni tehničar: VST Aleksandar Đurđević

 

Služba anestezije pruža usluge svih vrsta anestezije i  sprovodi  lečenje  najtežih,  vitalno  ugroženih pacijenata u jedinicama intenzivnog lečenja, kako na hirurgiji tako i u okviru konsultacija. Učestvujemo u savremenoj interventnoj neuroradiologiji (embolizacije aneurizmi CNS i karotidni stentovi). 

Kako je KBC Zemun prepoznat od Ministarstva kao značajan centar za program transplantologije lekari službe su se edukovali u inostranstvu na višim (Zagreb, Ljubljana – advanced TPM) i visokim školama iz ove oblasti (TPM Barcelona-master kurs) i u protekle dve godine učestvovali u programu eksplantacije (utvrđivanje moždane smrti,  održanje  donora i eksplantacije).

U našoj službi posebna pažnja se posvećuje bezbednosti pacijenata te se preoperativna priprema posebno  obavlja  u anesteziološkoj  ambulanti, rukovodeći se postulatima usvojenim 2010. godine u „Istambulskoj konvenciji o bezbednosti pacijenta u anesteziji“.

Osim stručnog znanja služba se može pohvaliti i  opremljenošću  nakon  poslednje  rekonstrukcije glavnog operacionog bloka 2012. godine savremnim aparatima  za  anesteziju  kao  i  kompletnim neinvazivnim i vrhunskim invazivnim monitoringom (PiCCo2) što je značajan doprinos ostvarenju svih znanja i veština kojima lekari vladaju.

U  ovom  trenutku  služba  broji  14  lekara specijalista, 5 lekara na specijalizaciji anesteziologije i 17 medicinskih sestara/tehničara.

1. Odeljenje anestezije operacionih sala

V.D.Šef odeljenja:  Ass.dr sci.med. Mirko Lakićević
Glavni med. tehničar odeljenja: VST Martin Kelement

1.1. Odsek ambulantne anestezije i konsultativnih pregleda

Šef odseka: dr Tode Dragićević
Nadzorna med.sestra: Tanja Latal

2. Odeljenje intenzivne terapije

Šef odeljenja: dr Mirjana Mladenović
Glavna med.sestra: Slavica Uzelac

2.1. Odsek intenzivne terapije klinike za hirurgiju

V.D. Šef odseka: dr Mirjana Milanović
Nadzorna med.sestra: Gordana Čavić

2.2. Odsek intenzivne terapije službe neurohirurgije

Šef odseka: dr Aleksandra Živković Dakić
Nadzorna med.sestra: Sanja Gajić