Zajedničke medicinske delatnosti

Upravnik: Prim.dr sci med. Vesna Libek
Glavna sestra: VMS Milena Milisavljević


Služba za radiološku dijagnostiku

Načelnik : Dr med.Nenad Janeski
Glavni radiološki tehničar: VRT Dragan Đokić

 

Radiološka služba KBC Zemun je počela sa radom nabavkom prvog rendgen aparata i formiranjem rendgen kabineta 1901. godine. Dalјi korak u radiološkoj dijagnostici učinjen je 1982. godine nabavkom prvog CT (skener) aparata, a prvi MR aparat je nabavlјen 2018. godine.

Radiološka služba raspolaže sa 4 dijagnostička rendgen-aparata (2 sa radioskopijom i 2 digitalna) i 4 mobilna rendgen aparata uz suvo razvijanje filmova KR tehnologijom i digitalnim kamerama kao i digitalnim čuvanjem načinjenih pregleda u PAKS-u. Služba takođe poseduje: MR aparat 1.5 T, 128-redni KT aparat, 2 ultrazvučna aparata sa dopler i elastografskim opcijama i digitalni mamograf i 2 angio sale koje zajednički koristi sa interventnom kardiologijom.

Danas u radiološkoj službi radi 43 zdravstvena radnika od čega 18 lekara (15 specijalista radiologije, 3 subspecijalista i 1 doktor medicinskih nauka), 41 radioloških tehničara (32 visoka strukovna radiološka tehničara).

U okviru Radiološke službe se vrši i edukacija. Radiološki tehničari se edukuju u vidu praktične nastave kroz saradnju sa odgovarajućim visokim strukovnim medicinskim školama i kroz obavlјanje obaveznog staža za radiološke tehničare. Za lekare edukacija se vrši u vidu praktične obuke tokom trajanja specijalizacije iz oblasti radiologije kroz saradnju sa Medicinskim fakultetom u Beogradu.

U Radiološkoj službi postoji 7 odseka:

1. Odsek za ultrazvučnu dijagnostiku
Načelnik: Dr med.Dejana Senji
Nadzorni radiološki tehničar:VRT Radojka Dević

2. Odsek za angiografske i interventne radiološke procedure
Šef:Dr med. Aleksandar Mandarić
Nadzorni radiološki tehničar:VRT Nikolina Nedić

3. Odsek za rendgen dijagnostiku
Šef:Dr med. Vladimir Čotrić
Viši radiološki tehničar: VRT Zoran Ćuk

4. Odsek za CT dijagnostiku
Šef: Dr med.Nataša Rakonjac
Viši radiološki tehničar:VRT Snežana Gavrilović

5. Odsek za MR dijagnostiku
Šef:Prim.dr sci med Ivana Blažić
Viši radiološki tehničar: VRT Nikola Ćopić

6. Odsek za dijagnostiku bolesti dojke
Šef:Prim.dr Svetlana Kocić
Viši radiološki tehničar: VRT Mira Bačanin

7. Odsek za zaštitu od jonizujućeg zračenja
Šef:Dr med.Predrag Popović
Viši radiološki tehničar: VRT Vesna Marković