Zajedničke medicinske delatnosti

Upravnik: Prim.dr sci med. Vesna Libek
Glavna sestra: VMS Milena Milisavljević


Služba za radiološku dijagnostiku

Načelnik: dr Nenad Janeski
Glavni tehničar: VRT Dragan Đokić

 

Radiološka služba KBC Zemun je počela sa radom nabavkom prvog rendgen aparata i formiranjem rendgen kabineta 1901. godine. Dalјi korak u radiološkoj dijagnostici učinjen je 1982. godine nabavkom prvog CT (skener) aparata, a prvi MR aparat je nabavlјen 2018. godine.

Radiološka služba raspolaže sa 4 dijagnostička rendgen-aparata (2 sa radioskopijom i 2 digitalna) i 4 mobilna rendgen aparata uz suvo razvijanje filmova KR tehnologijom i digitalnim kamerama kao i digitalnim čuvanjem načinjenih pregleda u PAKS-u. Služba takođe poseduje: MR aparat 1.5 T, 128-redni KT aparat, 2 ultrazvučna aparata sa dopler i elastografskim opcijama i digitalni mamograf i 2 angio sale koje zajednički koristi sa interventnom kardiologijom.

Danas u radiološkoj službi radi 43 zdravstvena radnika od čega 18 lekara (15 specijalista radiologije, 3 subspecijalista i 1 doktor medicinskih nauka), 41 radioloških tehničara (32 visoka strukovna radiološka tehničara).

U okviru Radiološke službe se vrši i edukacija. Radiološki tehničari se edukuju u vidu praktične nastave kroz saradnju sa odgovarajućim visokim strukovnim medicinskim školama i kroz obavlјanje obaveznog staža za radiološke tehničare. Za lekare edukacija se vrši u vidu praktične obuke tokom trajanja specijalizacije iz oblasti radiologije kroz saradnju sa Medicinskim fakultetom u Beogradu.

U Radiološkoj službi postoji 6 odseka:

1. Odesk radiografske dijagnostike

Šef odseka: dr Vladimir Čotrić
Nadzorni tehničar odseka: VRT Vesna Marković

2. Odsek ultrazvučne dijagnostike

Šef odseka: dr Dejana Senji
Nadzorni tehničar odseka: VRT Radojka Dević

3. Odsek CT dijagnostike

Šef odseka: dr Nataša Rakonjac
Nadzorni tehničar odseka: VRT Snežana Gavrilović

4. Odsek MR dijagnostike

Šef odseka: Prim. dr sci. med Ivana Blažić
Nadzorni tehničar odseka: VRT Nikola Ćopić

5. Odsek dijagnostike bolesti dojke

Šef odseka: dr Svetlana Kocić
Nadzorni tehničar odseka: VRT Mira Bačanin

6. Odsek za angiografske i interventne radiološke procedure

Šef odseka: dr Aleksandar Mandarić
Nadzorni tehničar odseka: VRT Saša Carević