Zajedničke medicinske delatnosti

Upravnik: Prim.dr sci med. Vesna Libek
Glavna sestra: VMS Svetlana Ristović


Služba za radiološku dijagnostiku

V.D. Načelnik: dr Nenad Janeski
Glavni tehničar: VRT Dragan Đokić

 

Danas radiološka služba raspolaže sa 4 dijagnostička rendgen-aparata (3 sa TV uređajima i 1 digitalni) i 2 mobilna rendgen aparata uz osavremenjeno suvo razvijanje filmova CR tehnologijom i digitalnim kamerama. Služba takođe poseduje 128-redni CT aparat i jedan mobilni 4-redni CT aparat; zatim 2 ultrazvučna aparata i digitalni mamograf, kao i digitalizovanu angio salu koju zajednički koristi sa interventnom kadiologijom. U službi postoji 5 odeljenja: Rendgen dijagnostike, CT dijagnostike, Ultrazvučne dijagnostike, mamgrafske dijagnostike i interventne dijagnostike. U proseku se dnevno obradi oko 120 pacijenata.

Danas u radiološkoj službi radi 38 stalno zaposlenih, od čega 14 lekara, 22 viših radioloških tehničara, 2 radiološka tehničara i 1 medicinska sestra – instrumentarka.

1. Odsek MR dijagnostike

V.D. Šef odseka: Prim.dr sci. med Ivana Blažić
Nadzorni tehničar odseka: VRT Nikola Ćopić

2. Odsek CT dijagnostike

V.D. Šef odseka: 
Nadzorni tehničar odseka: VRT Snežana Gavrilović

3. Odsek za angiografske i interventne radiološke procedure

V.D. Šef odseka: dr Aleksandar Mandarić
Nadzorni tehničar odseka: VRT Saša Carević

4. Odsek dijagnostike bolesti dojke

V.D. Šef odseka: dr Svetlana Kocić
Nadzorni tehničar odseka: VRT Mira Bačanin

5. Odsek ultrazvučne dijagnostike

V.D. Šef odseka: dr Nataša Rakonjac
Nadzorni tehničar odseka: VRT Radojka Dević

6. Odesk radiografske dijagnostike

Šef odseka: dr Vladimir Čotrić
Nadzorni tehničar odseka: VRT Vesna Marković