Zajedničke medicinske delatnosti

Upravnik: Prim.dr sci med. Vesna Libek
Glavna sestra: VMS Milena Milisavljević


Služba za radiološku dijagnostiku

Načelnik : Dr med. Nenad Janeski
Glavni radiološki tehničar: VRT Dragan Đokić

Radiološka služba KBC Zemun je počela sa radom nabavkom prvog rendgen aparata i formiranjem rendgen kabineta 1901. godine. Dalјi korak u radiološkoj dijagnostici učinjen je 1982. godine nabavkom prvog CT (skener) aparata, a prvi MR aparat je nabavlјen 2018. godine.

Radiološka služba raspolaže sa 4 dijagnostička rendgen-aparata (1 sa radioskopijom i 3 digitalna) i 5 mobilna rendgen aparata uz suvo razvijanje filmova CR tehnologijom i digitalnim kamerama, automatskim disk rezačem, kao i digitalnim čuvanjem načinjenih pregleda u PAKS-u. Služba takođe poseduje: MR aparat 1.5 T, 2 CT aparata: 128-redni i 640-redni, 2 ultrazvučna aparata sa dopler i elastografskim opcijama, digitalni mamograf, kao i 2 angio sale koje zajednički koristi sa interventnom kardiologijom.

Danas u radiološkoj službi radi 66 zdravstvena radnika od čega 21 lekar (18 specijalista radiologije, 3 subspecijalista i 1 doktor medicinskih nauka), 45 radioloških tehničara (34 visoka strukovna radiološka tehničara).
U okviru Radiološke službe se vrši i edukacija. Radiološki tehničari se edukuju u vidu praktične nastave kroz saradnju sa odgovarajućim visokim strukovnim medicinskim školama i kroz obavlјanje obaveznog staža za radiološke tehničare. Za lekare edukacija se vrši u vidu praktične obuke tokom trajanja specijalizacije iz oblasti radiologije kroz saradnju sa Medicinskim fakultetom u Beogradu.

U Radiološkoj službi postoji 7 odseka:

 1. Odsek za ultrazvučnu dijagnostiku
  Načelnik: Dr med.Dejana Senji
  Nadzorni radiološki tehničar: VRT Radojka Dević
 2. Odsek za angiografske i interventne radiološke procedure
  Šef: Dr med. Aleksandar Mandarić
  Nadzorni radiološki tehničar: VRT Nikolina Nedić
 3. Odsek za rendgen dijagnostiku
  Šef: Dr med. Vladimir Čotrić
  Viši radiološki tehničar: VRT Zoran Ćuk
 4. Odsek za CT dijagnostiku
  Šef: Dr med. Nataša Rakonjac
  Viši radiološki tehničar: VRT Snežana Gavrilović
 5. Odsek za MR dijagnostiku
  Šef: Prim. dr sci med Ivana Blažić
  Viši radiološki tehničar: VRT Nikola Ćopić
 6. Odsek za dijagnostiku bolesti dojke
  Šef: Prim. dr Svetlana Kocić
  Viši radiološki tehničar: VRT Mira Bačanin
 7. Odsek za zaštitu od jonizujućeg zračenja
  Šef: Dr med. Predrag Popović
  Viši radiološki tehničar: VRT Vesna Marković