Zajedničke medicinske delatnosti

Upravnik: Prim.dr sci med. Vesna Libek
Glavna sestra: VMS Milena Milisavljević


Služba za transfuziologiju

Načelnik službe: Prim. dr sci med. Vesna Libek
Glavna sestra: VMS Svetlana Ristović

 

Služba transfuziologije KBC Zemun je osnovana 1961. godine. Uporedo sa negovanjem davalaštva krvi razvijena je i klinička transfuziologija kojom se danas obezbeđuje obavljanje preko 10.000 hirurških intervencija kao i neophodna transfuziološka potpora svim ostalim pacijentima KBC Zemun. Za potrebe nesmetanog rada KBC Zemun, Služba radi 24 časa dnevno i sarađuje sa svim ostalim zdravstvenim ustanovama Beograda.

Danas u Službi radi 7 lekara: 6 lekara specijalista transfuzijske medicine, od kojih je jedan i subspecijalista kliničke transfuziologije i doktor medicinskuh nauka , 2 lekara specijaliste imaju i zvanje akademskog specijaliste a 1 lekar je na specijalizaciji iz transfuzione medicine. U Službi rade i 25 medicinska tehničara (23 tehničara imaju završen V stepen edukacije iz transfuziologije, a od toga je 9 tehničara sa završenom Visokom strukovnom školom).
Služba transfuziologije je baza za specijalističke i subspecijalističke studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kaoi za specijalističke studije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U saradnji sa kolegama kliničarima zaposleni u Službi učestvuju u naučno istraživačkom radu.

Služba raspolaže najsavremenijim automatskim analizatorima i opremom za rad u svim oblastima transfuzione medicine.

Dobrovoljno davanje krvi

Snabdevanje sigurnom krvlju se sprovodi kroz prikupljanje krvi od dobrovoljnih neplaćenih davalaca krvi, a deo njih je upisan u registar donora organa i tkiva i registar donora matičnih ćelija, kojima se može pristupiti i u našoj Ustanovi. Dobrovoljni davalc krvi može biti svaka zdrava osoba telesne mase preko 50 kg između 18 i 65 godina. Muškarci mogu bezbedno dati krv na svakih dvanaest, a žene na svakih šesnaest nedelja. Krv se odmah nakon prikupljanja procesuira i automatski testira na izazivače bolesti koji mogu biti preneti krvlju (HIV, žutica tipa B i C, sifilis) i imunohematološki ispituje u ABO, Rh(D) sistemu, kao i u ne-ABO krvnogrupnim sistemima. Tkodje se od jula 2019. godine sve jedinice krvi testiraju i NAT (PCR) tehnologijom na prisustvo virusa HBV, HCV i HIV).

Služba okuplja i brine o preko 8.500 dobrovoljnih davaoca krvi, sa kojima radi svakog radnog dana od 07-17h, ali i sa mobilnom ekipom na terenu radnim danima i vikendom, u ustanovama, mesnim zajednicama i školama na teritoriji Opština Zemun i Surčin . U saradnji sa Crvenim krstom Zemuna, Surčina i ostalih organizacija Crvenog krsta u Beogradu, sprovode se i različite manifestacije i akcije davanja krvi, posvećene kako najmlađim sugrađanima tako i davaocima krvi u cilju razvijanja ideja humanosti i negovanja zdravih stilova života. Godišnje Služba proizvede oko 25 000 komponenti krvi.

Klinička transfuziologija

Služba se u domenu preoperativne pripreme i intraoperativnih procedura bavi pretransfuziološkim testiranijem i izdavanjem krvi, racionalnom distribucijom krvnih komponenti za hirurške pacijente, kao i pacijente kojima je neophodna potpora krvnim komponentama. Dostupne su i metode afereznih terapeutskih postupaka, intraoperativnog spašavanja krvi kao i potrebni konsultativni pregledi za pacijente KBC Zemun.

Imunohematološko testiranje, ispitivanje hemostaznih poremećaja, funkcionalno ispitivanje trombocita, kao i peri i prenatalna zaštita trudnica i testiranje na trombofiliju se svakodnevno obavlja za potrebe stacionarnih, ali i ambulantnih pacijenata, a sprovode se po savremenim standardima medicinske i laboratorijske prakse. Transfuziološka ambulanta Poliklinike KBC Zemun otvorena je za sve pacijente od 07:00 do 08:30h ponedeljkom, utorkom, sredom i petkom, dok je četvrtkom od 07:00 do 08:30h prijem ambulantnih uzoraka rezervisan za trudnice.

Služba je koncipirana u 3 odseka:

1. Odsek kolekcije obrade i distribucije komponenata krvi

V.D. Šef odseka: dr Ana Strugar
Nadzorna sestra odseka: VMS Đerić Gordana

2. Odsek kliničke transfuziologije

V.D. Šef odseka: dr Jelena Đurđević
Nadzorna sestra odseka: VSS Jelena Milošević

3. Odsek za ispitivanje poremećaja hemostaze

Šef odseka: Prim. dr Andrijana Kulić
Nadzorna sestra odseka: VLT Tamara Perković Mauzer