Adresa

Vukova br. 9
11080 Zemun

Email

direktor@ kbczemun.bg.ac.rs
centar@ kbczemun.bg.ac.rs

Telefoni

+381 (11) 3772 666