Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici imaju pravo i dužnost da u toku rada stalno prate razvoj medicinske, stomatološke, farmaceutske nauke, zdravstvene nege kao i drugih odgovarajućih veština kao i drugih odgovarajućih nauka i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svoga rada. 

 

Kontinuirana edukacija podrazumeva: 

1) Aktivno i pasivno učešće na stručnim sastancima, seminarima, simpozijumima, kursevima i kongresima; 

2) Objavljivanje naučnih i stručnih članaka u stručnim i naučnim časopisima -publikacijama; 

3) Rešavanje testova; 

4) Studijski boravak; 

5) Usavršavanje u okviru poslediplomskih studija i zdravstvenih specijalizacija. 

 

Zdravstvenom radniku može se obnoviti licenca ako je u periodu važenja licence, u postupku kontinuirane medicinske edukacije stakao 140 bodova kroz sadržaj akreditovanih programa kontinuirane edukacije, vezano za profesionalnu aktivnost koju obavlja. 

Broj skupljenih bodova u jednoj godini trajanja licence ne može biti manji od 10.

Ukupan broj od 140 bodova mora biti skupljen iz više programa kontinuirane edukacije.

 

CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU KBC ZEMUN

Kontinuiranu edukaciju u KBC Zemun organizuje i sprovodi centar za kontinuiranu edukaciju koji je formiran 2008. godine. 

Od osnivanja, Centar je bio organizator preko 200 različitih programa kontinuirane edukacije, čiji su nosioci zaposleni u KBC Zemun i više programa čiji su nosioci eminentni stručnjaci iz drugih ustanova. Centar je bio organizator i seminara i simpozijuma čiji su predavači bili gosti iz inostranstva. 

Centar 4 puta godišnje (prema datumima objavljenim u javnom pozivu za akreditaciju programa kontinuirane edukacije koji objavljuje Zdravstveni savet Srbije na svom sajtu), razmatra predloge programa kontinuirane edukacije i nakon sprovedene procedure stručne ocene kvaliteta predloženih programa, dostavlja ih Zdravstvenom savetu Srbije koji sprovodi akreditaciju programa.

 

e-mail centra za KE: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Formular za prijavu kursa
Formular za prijavu stručnog sastanka
Potvrda o intelektualnoj svojini