Časopis „Materia Medica“ je nastao 1985. godine u toku proslave dva veka postojanja bolnice. Bio je to nastavak postojanja dotadašnjeg Bolničkog Glasnika čiji je urednik bio Stevan Dunđerović i koji je izlazio od sredine 70-tih godina 20. veka. Časopisu „Materia Medica“ je ime dao dr Radomir Davidović, a naslovna strana je preuzeta od Gastrohepatološkog arhiva u plavo-srebrnom dizajnu koji je zadržan devet godina. 1993. godine urednik postaje Teodor Dunđerović, a godinu dana ranije tehnički urednik postaje Grigorije Stanojević. Promenjena je naslovna strana i „Materia Medica“ dobija u pozadini plavu boju sa belim grbom bolnice u sredini. Iste godine se formiraju i rubrike: stručni radovi, prikazi slučajeva i revijalni članci.

1996. godine, radi internacionalizacije uvodi se dvojezično izdanje časopisa. 1997. godine urednik časopisa postaje Velibor Stanojević, tradicionalista koji je u grafičkom domenu nastavio delo svog oca Grigorija. Dr Teodor Dunđerović je predano, vredno sa najvećom ljubavlju uređivao časopis do svoje smrti 2005. godine.

Od 2005. godine urednik časopisa postaje Prof. dr Sanja Milenković koja uz ekipu entuzijasta, pre svega dr Ljiljanje Vučković Dekić i Prof. dr Biljane Putniković kreće da uvodi časopis u sferu savremenog izdavaštva naučnih publikacija. Povećava se broj svezaka po godištu, i to 2005. godine, dve sveske i od tada po četiri sveske po godištu. Uvode se internacionalni i domaći Uređivački odbori i časopis se indeksira u domaćoj bazi podataka „Biomedicina Serbica“.

Od 1. januara 2011. godine „Materia Medica“ prelazi na paralelno i na e-Ur: Elektronsko uređivanje časopisa, sistem za onlajn uređivanje i objavljivanje časopisa pripremljen u Centru za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON). Izgrađen je na temelju platforme Open Journal Systems (OJS), koja je kao softver otvorenog koda razvijena pod okriljem projekta Public Knowledge Project pod licencom GNU – General Public License. Sva godišta od 2002. godine su implementirana u sistem. 

Od 2012. godine časopis počinje da koristi paralelno i ASEESTANT sistem za „onlajn“ uređivanje i publikovanje časopisa. Sistem omogućava integraciju radova u „Sistem unakrsnog referisanja“ (CrossRef/DOI) i prevenciju plagijarizma (CrossCheck). Obuhvata i neke ekskluzivne automatizovane funkcije namenjene kontroli kvaliteta: dodeljivanje ključnih reči na osnovu međunarodnih tezaurusa (KWASS), oblikovanje referenci u skladu s odabranim citatnim stilom (RefFormatter) i otkrivanje izostavljenih citata u tekstu rada i u popisu referenci (CiteMatcher).

Izdavač časopisa Kliničko bolnički centar Zemun i uredništvo časopisa Materia Medica je po ugledu na vodeće svetske naučne časopise donelo odluku da od 1. Januara 2017 pređe isključivo na elektronsko uređivanje časopisa kroz sistem e-Ur pripremljen od strane Centru za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON). Sistem je dizajniran tako da poveća efikasnost uređivačkog procesa i pokrije sve aktivnosti od uređivanja-prijavljivanja, recenziranja, tehničke pripreme, itd.

Zahtevi koji su postavljeni su strogi i određeni  Aktom o uređivanju naučnih časopisa koje jedan časopis mora da ispunjava kako bi imao status naučnog. Stepen usaglašenosti sa uslovima koje postavlja Akt o uređivanju naučnih časopisa osnov je za kategorizaciju naučnih časopisa.

Svi uslovi koji se postavljaju pred naš časopis automatski su ispunjeni pristupanjem sistemu elektronskog uređivanja e-Ur. Pomoću sistema elektronskog uređivanja celokupan uređivački postupak daleko je jednostavniji, brži i transparentniji, a autor ima u svakom trenutku uvid u kojoj se fazi uređivačkog postupka nalazi njegov rad. Autorima je dostupno uputstvo, koje sadrži tehničke zahteve sa kojima je potrebno usaglasiti buduće radove.

Sa zahvalnošću za razumevanje i napore koje ćemo zajedno uložiti kako bismo naš časopis osavremenili i usaglasili sa važećim uslovima, pozivamo vas da se registrujete u bazu čitalaca, autora ili recenzenata časopisa '' Materia Medica ''. Besplatnu registraciju možete obaviti na ovom linku: http://scindeks.ceon.rs/user/register.aspx 

Časopis „Materia Medica“ je svrstan u kategoriju M52 u grupi medicinskih časopisa za medicinske nauke, a informacije možete naći na linku: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/10/v-Kategorizacija-naucnih-casopisa-2016-sajt.pdf.

PRAVILNIK

KATEGORIZACIJA

 

MM VOL 33 NO1

MM VOL 33 NO2

MM VOL 33 NO3

MM VOL 34

MM VOL 35 NO1

MM VOL 35 NO2

MM VOL 35 NO3

MM VOL 36 NO1

MM VOL 36 NO2

MM VOL 36 NO3

MM VOL 37 NO1

MM VOL 37 NO2

MM VOL 37 NO3

MM VOL 38 NO1