Ko su ljudi koji se u bolnicama vode kao nn lica?

Šta im je potrebnije od leka? Koliko njih je preživelo zahvaljujući tome što su zimu proveli u bolnici?

Preuzeto sa: RTS