1. Prof. dr Milan Jovanović
2. Ass. dr Svetlana Valjarević

 

Nastavna baza iz otorinolaringologije sa maksilofacijalnom hirurgijom je najstarija nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu.Osnovana je 1976.godine dolaskom eminentnog stručnjaka Prof.dr Božidara Stefanovića.Profesor je bio prvi šef nastavne baze i tu funkciju je obavljao do odlaska u penziju 1991.godine.Nastavnu bazu su činili Prof.dr Božidar Stefanović, Doc.dr Tomislav Janjatović a kasnije i asistent dr Miodrag Jovanović.Ovu fazu karakteriše prodor u onkohirurgiji larinksa, otohirurgiju i plastično-rekonstruktivnoj hirurgiji nosa. 

Od 1991.godine šef nastavne baze je Prof.dr Tomislav Janjatović, koji tu funkciju obavlja do 1996.godine,kada se penzionisao.Nastavnu bazu u tom periodu čine Prof.dr Tomislav Janjatović, Prof.dr Miodrag Jovanović i asistenti dr Zoran Milutinović i dr Mile Štrbac.Ovaj period karakteriše dalji napredak onkohirurgije i mikrohirurgije larinksa.Pošto je dr Milan Jovanović 1996.godine izabran za asistenta, Nastavna baza je u jednom kratkom periodu brojala pet članova. 

Prof.dr Miodrag Jovanović postaje šef nastavne baze 1996 .godine i vodi je do 2002.godine, kada odlazi u penziju.Članovi nastavne baze su tada bili Prof.dr Miodrag Jovanović, Doc.dr Zoran Milutinović, Doc.dr Mile Štrbac i asistent dr Milan Jovanović.Doktori Milutinović i Štrbac dobijaju zvanje profesora i u tom periodu je došlo do snažnog razvoja struke u svim oblastima. 

Nastavna baza iz otorinoralingologije sa maksilofacijalnom hirurgijom je od osnivanja bila u centru zbivanja u struci i bila je osnovni motor stručne i etičke edukacije studenata i specijalizanata, kao i specijalista Službe za ORL sa MFH.Na taj način je presudno uticala na kontinuirano povećanje kvaliteta stručnog i naučnog rada službe, koja već desetinama godina ispunjava sve uslove da dobije status Klinike.Treba spomenuti i odlične veze lekara Nastavne baze sa drugim zdravstvenim institucijama sa kojima je uvek postojala kvalitetna stručna razmena. 

Članovi Nastavne baze su autori velikog broja stručno-naučnih radova, knjiga i monografija i u toj oblasti su u samom vrhu u okvirima kako KBC Zemun, tako i Katedre za otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom Medicinskog fakulteta u Beogradu.