KBC Zemun je nastavna baza dve visoke zdravstvene škole strukovnih studija: 

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu i Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija „Visan“.

Studenti stiču praktična i funkcionalna znanja iz oblasti zdravstvene nege i medicinske rehabilitacije. Praktična nastava opšte stručnih i uže stručnih disciplina koju student pohađaju u KBC realizuje se tako da omogućava formiranje kvalitetnih visoko obrazovnih stručnjaka, koji mogu neposredno po završetku studija da se angažuju za uspešno obavljanje svih vrsta poslova za koje su se školovali.