SLUŽBA ZA SPECIJALISTIČKE I KONSULTATIVNE PREGLEDE

Radno vreme od 07:00 - 15:00 časova

Zbog puštanja u rad i prelaska na zakazivanje pregleda putem IZIS-a (Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Srbije - portal Moj doktor), više nije moguće zakazivanje pregleda dolaskom u ambulantu ili putem telefona.

Na zakazani pregled poneti:

  • Uput iz doma zdravlja sa brojem pod kojim je zakazan pregled 
  • Overenu zdravstvenu knjižicu
  • Ličnu kartu
  • Potrebnu medicinsku dokumentaciju