UPUTSTVO ZA PRIJEM U BOLNICU

Neophodno je da za prijem u bolnicu donesete sledeće stvari:

 • overenu zdravstvenu knjižicu
 • ličnu kartu
 • uput za stacionarno lečenje od izabranog lekara; (ukoliko je indikovan hitan prijem, biće neophodno da ovaj uput Vaši rođaci ili prijatelji donesu dok ste Vi u bolnici i to na sledeći način: ordinirajući lekar bolesnika primljenog u bolnicu izdaje POTVRDU OVERENU SVOJIM POTPISOM I PEČAT, koja se dostavlja lekaru opšte prakse doma zdravlja hospitalizovanog bolesnika i sa njom uzima uput za bolničko lečenje).
 • medicinsku dokumentaciju
 • sredstva za ličnu higijenu
 • pidžamu i papuče
 • sve lekove koje ste pili kod kuće
Ukoliko je hitan prijem - naknadno dostaviti sve gore navedeno
Ne nosite vrednosti (nakit, novac i slično), ne možemo garantovati za njihovu sigurnost!

 

SOBE

Sobe su podeljene na muške i ženske. Samo sobe koronarne jedinice i intenzivne nege su zajedničke i za muškarce i za žene.
Nakon što je lekar indikovao prijem u KBC Zemun možete biti smešteni u uobičajne bolesničke sobe ili u bolesničke apartmane. Smeštajem u apartmane dobijate privatnost, udobnost, vlastiti sanitarni prostor, mogućnost biranja jela.

KBC Zemun ima apartmane u sledećim službama:

 1. Služba neurohirurgije
 2. Služba ORL sa MFH
 3. Služba hirurgije
 4. Bolnica za ginekologiju i akušerstvo (dvokrevetni i jednokrevetni)

Ako ste primljeni na odeljenje koje nema apartman, obratite se Vašem lekaru, ako Vaše zdravstveno stanje dozvoljava biće te smešteni u apartman koji je slobodan.

PREVOZ

Bolnica raspolaže svojim voznim parkom i time omogućava prevoz bolesnika na međuklinička ispitivanja i preglede na teritoriji Beograda, kao i prevoz u druge bolnice u koje se bolesnici prevode radi daljeg lečenja. NE OMOGUĆAVA prevoz od i do kuće.