Vreme poseta:

  • Utorak od 15:00 - 15:30 časova;
  • Četvrtak od 15:00 - 15:30 časova;
  • Nedelja od 15:00 do 15:30 časova;
  • Lični kontakt rođacima sa ordinirajućim lekarom je moguć od 13:00 do 14:00 časova;

Posete u bolnici su zabranjene:

  • deci do 7 godina starosti;
  • na odeljenjima intezivnih nega;

Posete se mogu zabraniti ili ograničiti ukoliko je to u interesu zaštite zdravlja pacijenta. Zabrana ili ograničenje mogu biti u pogledu vremena i broja posetilaca. Maksimalan broj posetilaca je 3.