PO red. br. Opis Dokumentacija
PO 20-18 Javna nabavka dobara, alat i inventar tehnicki, medicinski PO 20-18
PO 19-18 Javna nabavka dobara, rezervni delovi PO 19-18
PO 18-18 Javna nabavka dobara, kancelarijski materijal i stampani obrasci PO 18-18
PO 17-18 Javna nabavka dobara, materijal za odrzavanje higijene PO 17-18
PO 16-18 Javna nabavka dobara, nabavka lekova na recept i lekova van liste lekova PO 16-18
PO 15-18 Javna nabavka dobara, nabavka energenata PO 15-18
PO 14-18 Javna nabavka dobara, nabavka namirnica PO 14-18
PO 13-18 Javna nabavka dobara, sanitetski i potrosni materijal za interventnu kardiologiju PO 13-18
PO 12-18 Javna nabavka dobara, reagensi za laboratorijsku dijagnostiku PO 12-18
PO 11-18 Javna nabavka dobara, nabavka materijala za dijalizu-mart PO 11-18
PO 10-18 Javna nabavka dobara, potrosni medicinski i laboratorijski materijal PO 10-18
PO 09-18 Javna nabavka dobara, nabavka endoproteza - kukova PO 09-18
PO 08-18 Javna nabavka usluge odvozenja i odlaganja otpada PO 08-18
PO 07-18 Javna nabavka usluge popravki i odrzavanja medicinske i laboratorijske opreme PO 07-18
PO 06-18 Javna nabavka usluge osiguranja PO 06-18
PO 05-18 Javna nabavka usluga pranja vesa PO 05-18
PO 04-18 Javna nabavka usluge odrzavanja higijene PO 04-18
PO 03-18 Javna nabavka dobara, ostali ugradni materijal - Embolizacija PO 03-18
PO 02-18 Javna nabavka dobara, nabavka materijala za dijalizu PO 02-18
PO 01-18 Javna nabavka dobara, nabavka sanitetskog potrosnog materijala PO 01-18